NSK2 v regionech

schuzka.jpg Při zavádění celého projektu do praxe je nezbytná úzká spolupráce se zaměstnavateli. A jak zajišťujeme, aby se relevantní informace o projektu NSK2 dostaly k těm správným lidem?

regiony.jpg

Využíváme tzv. „zpětnovazebných konzultantů“, kteří firmy osobně navštěvují, aby mohli  personalistům a dalším kompetentním osobám vysvětlit, jak mohou projekt NSK2 efektivně využívat v praxi. Osobní kontakt je totiž pro další rozvoj celého projektu NSK2 neocenitelný. Regionální tým, složený se zpětnovazebných konzultantů, získává v terénu informace o využívání NSK2, na které pak může realizační tým pružně reagovat.

 NSK2.jpg  Zpětná vazba je důležitá například v momentě, kdy personalisté zjistí, že nějaká kvalifikace není na trhu práce dostupná.  Konzultanti jsou v úzkém kontaktu se sektorovou radou, kde se potřeby zaměstnavatelů v regionech řeší a firmy jsou jejich prostřednictvím zase o krůček blíže ke kvalifikovaným zaměstnancům.  

Bc. Martina Turinská