NSK2: Noví montéři suchých staveb získali »glejt«

Halo_noviny.jpg 27.6.2013, Haló noviny, (km)   Více než čtyřstou profesí, ke které lze získat kvalifikační osvědčení v rámci projektu Národní soustava kvalifikací, je obor montér suchých staveb. Úspěšné přezkoušení prvních dvou zájemců proběhlo koncem května v Praze. Účastníci kromě složení písemné části, která prověřila znalost pracovních postupů, volby materiálů včetně předpisů z oblasti BOZP, prokázali zejména praktické dovednosti při montáži různých systémů suchých staveb.   

»Jsme rádi, že první kvalifikační zkouška montéra suchých staveb dopadla výborně. Kvůli časové náročnosti byla zkouška rozdělena do dvou dnů. První den byli účastníci písemně zkoušeni z teorie technologických postupů a slovně dokazovali svou orientaci ve stavebních a technických dokumentech. Následovala praktická část, kdy oba pánové vyměřovali, montovali a řešili konkrétní zadání v systému suché výstavby, říká zkoušející Lenka Karabinová, manažerka vzdělávání z Cechu suché výstavby ČR.

monteri_suchych_staveb.jpg

Dva zkoušení – dva odlišné životní příběhy

První zkoušený, původní profesí elektromontér, měl praktické zkušenosti ze zahraničí, kde pracoval na dřevostavbách. Aby po návratu do České republiky mohl podnikat jako živnostník, potřeboval si udělat zkoušku podle zákona č. 179/2006 Sb. (o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). »Druhý absolvent podniká ve stavebnictví a rád by získal vázanou živnost – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Tato zkouška pro něj tedy byla jen mezistupněm k provozování živnosti,«dodává Karabinová.

»Montér suchých staveb patří v současné době mezi perspektivní profese na trhu práce, uplatnění lze najít například díky oblíbenosti dřevostaveb. Oba absolventi již patří do věkové skupiny 40+, proto pro ně bylo důležité, aby získali oficiální potvrzení o tom, že danou kvalifikaci ovládají a nemuseli se vracet zpátky do školních lavic. Toto je přesně záměr našeho projektu – pomáhat lidem urychlit cestu za lepší prací,« dodává Ivo Jupa, hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací.

Zkoušku Montér suchých staveb realizuje od konce května Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Cechem suché výstavby ČR. Zájemci o danou profesi se mohou na stránce www.vzdelavaniaprace.cz  podívat na kritéria, která jsou požadována a hodnocena. Přibližná cena zkoušky je 8200 Kč (bez DPH). Pro zájemce, kteří by chtěli v oboru pracovat, ale nemají dostatečné znalosti, je připravena možnost vzdělávacích kurzů pro dospělé, které probíhají v Brně a Mostě.

Národní soustava kvalifikací je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Cílem NSK2 je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR.