newsletter.jpg

Slovo úvodem

Vážení, jsem potěšen, že Vás, představitele zaměstnavatelů, mohu přivítat jako čtenáře newsletteru, který je zaměřen na Národní soustavu kvalifikací (NSK), o níž Vás chceme touto formou pravidelně informovat.
NSK je zákonem zavedený a garantovaný systém, umožňující zaměstnavatelům formalizovaně popsat kvalifikační požadavky na jednotlivé pozice ve firmě. To Vám umožní za přispění úřadů práce a vzdělavatelů získat připraveného zaměstnance s potřebnými znalostmi a dovednostmi. Zároveň Vám zaměstnavatelům NSK umožňuje podílet se i na hodnocení a ověřování osob, které se dle takto nastavených standardů chtějí certifikovat.
Máte-li jako zaměstnavatelé, personalisté, vzdělavatelé nebo certifikační a zkušební autority dojem, že by Vám při vaší práci pomohl jednotný a provázaný systém s oporou v zákoně, věříme, že Národní soustava kvalifikací je právě tím systém, který oceníte.

Václav Hořejší
ředitel Národního ústavu pro vzdělávání

 


Rozhovor s Danou Šatavovou

microphone.jpg Projekt NSK2 je tu proto, aby řešil nerovnováhu na trhu práce. Je proto důležité, aby se do projektu zapojilo co nejvíce firem, které poskytnout důležité podklady pro tvorbu konkrétních profesních kvalifikací. Tím pak v samém důsledku pomohou hlavně sobě, protože na trhu práce najdou kvalifikované zaměstnance, které pro chod své firmy potřebují.

 

Národní ústav pro vzdělávání a NSK2

nuv.jpg Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je přímo řízenou organizací MŠMT. Vznikl v roce 2011 sloučením původně tří samostatných institucí – Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství.

 

NSK2 v regionech

schuzka.jpg Při zavádění celého projektu do praxe je nezbytná úzká spolupráce se zaměstnavateli. A jak zajišťujeme, aby se relevantní informace o projektu NSK2 dostaly k těm správným lidem?

 

NSK2 v systému celoživotního vzdělávání

prace.jpg Česká republika zvýšila účast dospělých na dalším vzdělávání ze 7,5 % v roce 2010 na 11,4 % v roce 2011, a tím překročila průměr Evropské unie pohybující se kolem 8,9 %.

 

10x o Národní soustavě kvalifikací

nezam.jpg Pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. Významným faktorem přitom je, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, aby byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní. Teprve tak se vytváří a udržuje skutečná kvalifikace potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové dráze.

 

Vydaná čísla newsletteru NSK 2  newsletter.jpg


chci dostávat nové verze newsletteru