Nejisté uplatnění v maloobchodě?

Komora.cz, 1.10.2013  Opak je pravdou! Dlouhodobý pokles tržeb maloobchodníků, který je důsledkem útlumu spotřebního chování domácností, má v segmentu jistě svůj odraz. Podle údajů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR vedla stagnace tržeb nutně i ke stagnaci výkonů maloobchodu včetně obchodní marže, které za rok 2012 poklesly o 1,7 %. Na první pohled by se tedy zdálo, že perspektiva uplatnění v maloobchodě je velmi nejistá. Opak je však pravdou.

celý článek