Národní soustava kvalifikací a Úřad práce ČR chtějí společně řešit nesoulad na trhu práce

Práce a mzda, 1.12.2013, JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá.          Účastníci konference Národní soustavy kvalifikací ze dne 4. listopadu 2013 se shodli, že je třeba zjednodušit přístup k rekvalifikačním kurzům a více uzpůsobit jejich podmínky potřebám zaměstnavatelů a poptávce na trhu práce. Reakční doba poptávky by se rovněž měla zkrátit na dobu několika měsíců. Toho má být docíleno užší spoluprácí Úřadu práce ČR a Národní soustavy kvalifikací jakožto projektu, v jehož rámci byl vybudován registr profesních kvalifikací dostupných na trhu práce. Ti, kteří se v rámci projektu zúčastní kurzu a složí kvalifikační zkoušky, obdrží celostátně platný certifikát, který dokládá skutečné znalosti a dovednosti v daném oboru a usnadňuje tak zaměstnavateli prověření způsobilosti potenciálního zaměstnance. Zaměstnavatel tak nebude muset zjišťovat stupeň a délku zaměstnancova studia.

celý článek