Kulatý stůl o potížích na trhu práce

logo_mfDnes.gif Mladá fronta DNES, 27.11.2012, (kah)  Národní soustava kvalifikací je státem garantovaný systém, který popisuje, co je třeba umět k výkonu určitého povolání.        

Každý, kdo se chce s projektem seznámit, může přijít na kulatý stůl, který se koná ve čtvrtek od 9 hodin v prostorách Hospodářské komory ČR v Praze 9. Bude se diskutovat o využití projektu v praxi, o chybějících kvalifikacích a odborných školeních, o rozdílech ve skutečné způsobilosti pracovníků v jednotlivých oborech. Pro účastníky bude přínosem i to, že si mohou o svých problémech pohovořit s kolegy z oboru a svými připomínkami se podílet na vyřešení nepříznivé situace na trhu práce.

Více na www.nuv.cz/nsk2/ kulate-stoly