Královéhradecký kraj má nedostatek strojařů a obchodních zástupců

Analýza potřeb trhu práce, kterou prezentoval Karel Tichý ze společnosti Asistenční centrum, byla jedním z bodů programu dalšího ze série kulatých stolů, jež informují o budování systému dnes tolik potřebného dalšího vzdělávání. Pracovní setkání zástupců firem, tedy zaměstnavatelů, Úřadu práce ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a několika místních škol se uskutečnilo 24. dubna 2012 v Hradci Králové.  Hradec Králové 26. dubna 2012 (PROTEXT)  

Analýza disparit středního odborného vzdělávání na trhu práce ukázala, že v Královéhradeckém kraji nejvíce chybí technické profese, především z oboru strojírenství, a překvapivě také obchodní zástupci. "Bylo by dobré zjistit, zda je disproporce ovlivněna scházející kvalifikací nebo nepopularitou povolání. Obrovské množství absolventů odchází pracovat do úplně jiných oborů, než které vystudovali. Měli bychom maximálně využít to, co máme, teprve pak můžeme hledat rezervy jinde," řekl Miloš Kosina z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Podobně jako na kulatých stolech v jiných krajích i v Hradci Králové se hovořilo především o Národní soustavě povolání (NSP) a Národní soustavě kvalifikací (NSK). Právě ty totiž tvoří základní kameny dalšího vzdělávání, a jsou tak součástí systému celoživotního učení. "Obě soustavy tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňují srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech," uvedl Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. V následující diskuzi se zúčastnění shodli na tom, že NSP a NSK jsou především pomocníkem pro všechny aktéry na trhu práce.

NSP je katalogem aktuálních povolání vytvořených samotnými zaměstnavateli a komunikačním nástrojem trhu práce a také instrumentem pro strategické řízení lidských zdrojů ve firmách. Zároveň tvoří výchozí základnu pro NSK, která popisuje, co je potřeba umět pro výkon těchto povolání (úplná profesní kvalifikace) anebo jejich části, tj. pracovní činnosti (profesní kvalifikace). Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání.

Koordinátor sektorových rad Zdeněk Vršník představil hlavní tvůrce obou systémů - sektorové rady složené ze zástupců zaměstnavatelů, střešních organizací a svazů. Dnes jich funguje již 29 a pokrývají téměř celý rozsah činností českého národního hospodářství. Je do nich aktivně zapojeno už 1400 osob. Následovala informace o sektorových dohodách, které jsou nástrojem řešení problémů identifikovaných v jednotlivých oborech. Mezi hlavní cíle jednotlivých uzavíraných sektorových dohod patří zajištění odpovídajícího počtu technických zaměstnanců, navázání spolupráce škol a zaměstnavatelů a doslova záchrana některých tradičních a v současné době umírajících oborů.

Více informací naleznete na:

www.nsp.cz

www.narodni-kvalifikace.cz

www.vzdelavaniaprace.cz