Jak předvídat budoucí kvalifikace

Nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a znalostmi na trhu práce a jeho dopad především na nezaměstnanost mladých lidí trápí mnoho členských států EU. Z tohoto důvodu uspořádala v listopadu Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, jíž je Hospodářská komora České republiky členem, spolu s Výborem regionů konferenci na téma "Předvídání a poskytování znalostí na regionální úrovni".

celý článek