Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s odborným garantem - Českou poštou, s. p. - rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifikací.

Nově do něj přibylo oprávnění zkoušet profesní kvalifi kace zaměřené na oblast poštovních služeb. Pro tuto oblast zkoušek bude HK ČR ve spolupráci s Českou poštou ověřovat následující profesní kvalifikace:   Pracovník poštovní přepážky univerzální Pracovník poštovní přepážky Poštovní doručovatel Pracovník poštovní přepravy Pracovník vnitřní poštovní služby

celý článek