Dobrý projektový manažer – v Česku nedostatkové zboží

ct24_logo_4kB.JPG ČT24, 4.8.2012 V Česku chybí kvalitní projektoví manažeři. Firmy postrádají především ty, kteří jsou schopni uřídit velké projekty za desítky milionů korun. Podle personálních agentur by našlo práci hned zítra zhruba pět stovek těchto odborníků.  

"My jsme dneska někde v sedmdesátých letech oproti vyspělým západním zemím, kde se projektové řízení rozvíjí už od šedesátých let minulého století," říká Jiří Krátký, člen výboru Společnosti pro projektové řízení.

Mezi vlastnosti kvalitního projektového manažera patří diplomacie a schopnost věci dotahovat do konce. Vyškolit takového pracovníka, který například dokáže zavést ve firmě nový internetový systém, ale není jednoduché.  

"To musí mít člověk v sobě. Nefunguje to, že vezmete dobrého člověka z výroby, dáte mu školení o projektovém managementu a bude z něj projektový manažer. Tihleti odborníci postrádají manažerské znalosti. Mají jen ty odborné," upozorňuje Tomáš Brožek ze společnosti Manpower.

Poptávka po schopných projektových manažerech je podle J.Krátkého ohromná – souvisí to s tím, že se projektové řízení uplatňuje ve všech oborech od stavebnictví a strojírenství až po IT, kulturu a vzdělávání. Zároveň jde podle odborníků o poměrně složitou profesi náročnou na znalosti. Nutností je znalost oboru, ve kterém se má manažer projektovým řízením zabývat, znalost finančního řízení, strategického plánovaní nebo standardů projektového řízení.

Společnost pro projektové řízení (SPŘ) navrhla v letošním roce zařadit do Národního standardu kvalifikací ČR (NSK) nové kvalifikace pro tři profese z oblasti projektového řízení: Manažer projektu, Administrátor projektu a Manažer programů a komplexních projektů.

Související článek:

SPŘ navrhla zařadit do Národního standardu kvalifikací ČR nové kvalifikace pro tři profese