ČESKÁ KOMORA FITNESS

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz    2.5.2013,    Podnikání - Informace z komorové sítě    Mgr. Jana Havrdová prezidentka ČKF  

* MŮŽETE PŘEDSTAVIT ČESKOU KOMORU FITNESS?

 

            Česká komora fitness (ČKF) byla založena v roce2011 aod 30. 1. 2013 je začleněna do Hospodářské komory České republiky. Cílem je zastupovat český fitness sektor na národní i mezinárodní úrovni. Úzce spolupracujeme s největšími fitness subjekty, jako je světová asociace sportovních klubů IHRSA a její evropská obdoba EHFA. V České republice se nyní snažíme oslovit nejširší „fitness veřejnost“, a to jak provozovatele fitness a školicích center, sportovní kluby a svazy, taneční organizace, tak jednotlivé fitness instruktory. V současné době má ČKF více než 180 členů a 13 školicích center.

 

* ČEHO SE VÁM ZA NECELÉ DVA ROKY EXISTENCE PODAŘILO DOSÁHNOUT?

 

            V České republice neexistují dosud žádná čísla, žádné obecné registry fitness instruktorů ani ekonomické zprávy za fitness jako celek, a proto se ČKF snaží tato data z trhu získat a dále s nimi pracovat. Největším úspěchem je prosazení fitness oboru do systému sektorových rad, které jsou tvůrci systému Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK).

 

* JAKÉ MÁTE PLÁNY DO??BUDOUCNA?

 

            Mezinárodní fitness asociace nedávno oznámily, že klíčovými parametry pro další rozvoj fitness je jednotný systém ověřování výsledků vzdělávání pro celou Evropu a registry fitness profesionálů. Česká komora fitness na takové oblasti přímo navazuje, jelikož zpracováváme profesní kvalifikace dle Evropského kvalifikačního rámce EQF.

 

* CO PŘINÁŠÍTE SVÝM ČLENŮM?

            Provozujeme Český registr fitness profesionálů, kde evidujeme své členy s ověřováním příslušných certifikátů. Veřejnost si tak může vyhledávat fitness profesionály dle jednotlivých oborů, měst či podle jména. Členům nabízíme publikaci všech akcí a novinek na našem webu, unikátní pojištění odpovědnosti při výkonu své práce a zastoupení při vyjednávání s organizacemi jako OSA či INTERGRAM. Vyjednáváme o dalších možnostech pro podnikání na fitness trhu, například při jednání s lékaři a pojišťovnami. Víme, že to je běh na dlouhou trať, a k tomu potřebujeme značnou podporu trhu.