Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
‹‹      1 2 3 4

Čtenářská gramotnost

26.03.2015 12:30:05 Krobot Ivo
Pro zájemce jsme opět připravili novou metodickou příručku, tentokrát zaměřenou na čtenářskou gramotnost. Naleznou v ní vymezení pojmu čtenářské gramotnosti, celou řadu příkladů dobré praxe, dílnu čtení i řadu pracovních listů, které mohou použít ve výuce. 

Minimetodika – čtenářská gramotnost

26.03.2015 11:59:53 Krobot Ivo
Vydal VÚP v roce 2011 na podporu činnosti učitelů v praxi.

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

5.11.2014 06:30:48 Šnajdrová Lucie
Publikace projektu Pospolu z roku 2014 je určená skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměření

12.12.2013 14:32:49 Šnajdrová Lucie
Publikace projektu Pospolu z roku 2013 nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění.

EDUÍNA 2013: Výsledky a poděkování

6.11.2013 11:42:54 Suchánek Daniel
Ceny Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání vyhlásila během slavnostního večera 30. října v pražském Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží společnost EDUin.

Aktivizace žáků v hodinách biologie – tematický celek Trávicí soustava

14.02.2012 15:06:19 Velický Jan
Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

3. Závěrem

27.11.2011 10:54:57 Velický Jan

Autoevaluace v rámci QMS školy

27.11.2011 10:13:24 Velický Jan

Příloha č. 6: Mimoškolní a školní aktivity

4.11.2011 13:20:24 Velický Jan

2011/1

13.06.2011 07:54:17 Velický Jan
Čtenářská gramotnost v odborných školách / Co je nového v Karlovarském kraji / Odborné školy ve Spojených arabských emirátech   ... a další články najdete v novém čísle.

Čtenářská gramotnost ve výuce

12.06.2011 14:57:00 Velický Jan
Metodická příručka.  Kolektiv autorů.  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011.  ISBN: 978-80-87000-99-1

2010/12

7.12.2010 12:35:30 Velický Jan
Bulletin mění svou tvář. Od nynějška bude vycházet 4 x ročně a dočtete se v něm nejenom o činnosti NÚOV, ale také o dění přímo na školách, o tom, jaké problémy řeší regiony a jaký názor na ně mají organizace z oblasti školství a trhu práce. Doufáme, že Vás nová podoba čtvrtletníku zaujme a přivítáme také Vaše příspěvky či náměty. Přejeme inspirativní čtení.

Čtenářská gramotnost žáků středních odborných škol

7.12.2010 08:45:44 Velický Jan
Žáci téměř vůbec nečtou a někteří mají dokonce i na střední škole problém číst nahlas. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na jaře 2010 na pilotních školách zapojených do projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Dotázaní pedagogové se proto snaží ve výuce jak v maturitních oborech, tak v oborech s výučním listem vzbudit u žáků zájem o četbu a o získání nových informací a rozvíjet tak jejich čtenářskou gramotnost, komunikativnost i schopnost vyjadřovat se a prezentovat své názory.

Pilotní školy

12.10.2009 14:36:17 Velický Jan
Do projektu Kurikulum S je zapojeno 27 pilotních středních odborných škol .
‹‹      1 2 3 4