GOAL Evaluation Workshop

21. 10. 2015, 00:17

Místo konání: Londýn

UCL Institute of Education, London 

Setkání mezinárodního projektu GOAL – Guidance and Orientation for Adult Learners v rámci evropského programu Erasmus+. Projekt GOAL je zaměřen na poskytování a zkvalitňování poskytování kariérového poradenství lidem s nízkou kvalifikací či bez kvalifikace. 

Do projektu je zapojeno 8 partnerů, koordinátorem je belgický reprezentant – vlámské ministerstvo školství.

Více zde: http://www.projectgoal.eu/.

 

Web: http://www.projectgoal.eu/