Zápory spolupráce

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí

V současnosti naše škola spolupracuje s cca 35 firmami z oblasti výroby, prodeje a servisu vozidel, dále s dopravci a spedičními firmami. Při tvorbě ŠVP se sociální partneři vyjadřovali pouze k odborné náplni výuky (hlavně k praxi), bez vazeb na komplexnost ŠVP, což považujeme trochu za zápor spolupráce.

Při hodnocení ŠVP po prvním ročníku, byl zjištěn velký úbytek žáků v důsledku zvýšení náročnosti a změny výukových metod. Toto se zatím nepromítlo do poklesu zájmu o daný obor při náboru nových žáků.