Vytvoř si kalendář: Výroba a prezentace nástěnného kalendáře v programu Zoner Photo Studio a jeho prezentace před třídou

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Všeobecný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, 549 01

 

Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Vyučovací předmět: ICT, estetika

Obor vzdělání a ročník: farmář, kuchař-číšník, 3. ročník

 

Anotace

Základní myšlenkou dvouhodinového projektu je vytvoření kalendáře v programu Zoner Photo Studio. Žáci 3. ročníku si přinesou z domu např. na flash disku fotografie, které nafotili digitálním fotoaparátem, případně použijí školní fotoaparát. Tyto fotografie upraví v  programu Zoner Photo Studio v rámci předmětu ICT. Následně dle šablon tohoto programu si sestaví kalendář dle vlastních představ.

Cílem výuky je příprava žáka k tomu, aby byl schopný pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně je využíval jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou součástí jeho osobního a občanského života. Cílem je praktické využití jednoho z rozšířených a oblíbených programů pro úpravu digitálních fotografií a vytvoření určitého konkrétního výstupu využitelného v běžném životě – nástěnného kalendáře.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k učení,

-          kompetence k řešení problému,

-          kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.


Realizace

Jedná se o dvouhodinový projekt. Během první hodiny žáci upraví v programu Zoner Photo Studio přinesené fotografie tak, aby výsledný efekt byl co nejlepší. Druhou hodinu za pomoci šablon programu sestaví vlastní kalendář. V závěru hodiny prezentují své práce pomocí datového projektoru před ostatními. V průběhu práce žáci využívají již získané znalosti s programy upravujícími digitální fotografie. Vyučující žákům radí jak pracovat s tímto programem.

 

Metody a formy práce: problémová, projektová

Nutné pomůcky a prostředky: digitální fotoaparát, PC s příslušným programovým vybavením (Zoner Photo Studio), tiskárna

 

Reflexe PDP

Žáci se zapojili do tohoto projektu s nadšením. Motivací jim byly vlastní fotografie a možnost kreativně si navrhnout a realizovat vlastní kalendář.

 

Hodnocení

Vyučující hodnotil přístup jednotlivých žáků, jejich zapojení a aktivitu. Práci hodnotili i žáci, kterým byla prezentace předvedena. Vyučující ohodnotil výsledek slovně a nejlepší práce byly vytištěny a vystaveny v učebně.

 

Použitá literatura a zdroje

http://www.zoner.cz/vyuka/