Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery

tituln___strana.jpgStudie je určena odborné veřejnosti, rozhodujícím činitelům v oblasti vzdělávání i sociálním partnerům, kterým záleží na užší spolupráci s odbornými školami. Publikace představuje výsledky kvantitatnivního a kvalitativního šetření o míře spolupráce oslovených škol a sociálních partnerů při tvorbě školních vzdělávacích programů a při realizaci výuky.

Vyšla v dubnu 2011.

titulní strana ke stažení titulní strana ke stažení (57,56 KB)

ke stažení text ke stažení (632,50 KB)

příloha ke stažení (410,82 KB)

Pripadove_studie_final.doc Příloha ke stažení - případové studie (735,50 KB)