Spolupráce firmy ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.
Sídlo: Záhumenská 452, 517 71 České Meziříčí
Obor: Zemědělství
Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Tomáš Černý, hlavní zootechnik, ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Martin Němeček
Představení společnosti
Společnost ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. je menším zemědělským družstvem nacházejícím se v okrese
Rychnov nad Kněžnou (východní Čechy). Obhospodařuje více než 2 200 hektarů půdy a chová
565 kusů hovězího dobytka. V obci České Meziříčí a jejím okolí patří k významnému zaměstnavateli,
který zaměstnává 46 osob. Roční tržby podniku se pohybují kolem 60 milionů Kč (2010).
Popis konkrétní spolupráce
Spolupráce společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními školami je teritoriálně zaměřena
pouze na nejbližší okolí. Tento fakt je dán velikostí podniku a také jeho kapacitními možnostmi.
Z těchto důvodů je jediné partnerství navázáno se Střední školou a Základní školou Nové Město nad
Metují, konkrétně jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami (dříve Střední odborné učiliště
a odborné učiliště Opočno), kde jsou vyučovány především zemědělské obory.
Partnerství obou subjektů se do současné podoby kontinuálně vyvíjelo již od minulého století.
Kdy přesně a kým bylo navázáno, již dnes není zcela jasné. Jisté však je, že úroveň vzájemné spolupráce
nebyla nikdy významně narušena – ať již na straně školy prostřednictvím úbytku studentů a učňů,
změnou ředitelů či nedávným sloučením školy s jiným zařízením, nebo na straně podniku, např. změnami
majitelů podniku, jeho ředitelů nebo hospodářskou situací. Jak dodává hlavní zootechnik této
společnosti Ing. Tomáš Černý, škola měla vždy zájem na spolupráci, zejména v souvislosti se zajištěním
odborných výcviků pro své studenty / učně. Partnerství je nadále udržováno ve stavu, jako tomu
bylo doposud. „Jak je to zaběhlé, tak to běží dále,“ doplňuje T. Černý.
Partnerství je právně ošetřeno smlouvami. Vazby mezi podnikem a školou však byly a jsou posilovány
i v neformální rovině – např. dnes již bývalý ředitel společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. byl
dříve zaměstnán jako pedagog právě na škole v Opočně pod Orlickými horami.
Partnerství mezi společností ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. a Střední školou a Základní školou
Nové Město nad Metují je založeno zejména na realizaci praktické výuky studentů / učňů. V podniku
se po čtrnácti dnech střídají skupiny pěti až osmi studentů / učňů, kteří zde absolvují pět
až dvanáct hodin praktické výuky týdně. Hodinová dotace se liší v závislosti na ročníku studia.
Během čtrnácti dnů tuto formu praktické výuky v podniku absolvuje dvacet pět až třicet studentů
/ učňů. Na tomto místě ovšem musíme dodat, že se nejedná o konečný rozsah této výuky,
protože studenti / učni další praktickou výuku absolvují i v jiných okolních firmách, např. zemědělském
družstvu v Trnově nebo nedaleké Dobrušce, které mají se Střední školou a Základní školou
Nové Město nad Metují ( jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami) také navázánu
spolupráci.
Odpovědnost za partnerství se školou a realizaci praktické výuky pro studenty / učně mají ve
společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. na starosti celkem dva zaměstnanci. Jak již bylo zmíněno,
jedním z nich je T. Černý, druhým poté účetní. Ve škole realizaci spolupráce zaštiťuje zejména
hlavní mistrová odborného výcviku, ale i jednotliví mistři daných oborů a zástupce ředitelky.
Učni / studenti jsou během praktické výuky denně hodnoceni mistrovou odborného výcviku.
Její hodnocení navíc zohledňuje připomínky T. Černého, který ve společnosti ZEMSPOL České
Meziříčí, a. s. odpovídá za spolupráci se školou a samotnou realizaci praktické výuky. Po skončení
realizace praktické výuky je celý blok daného studenta / učně vyhodnocen pedagogy ve škole.
Na konci školního roku je spolu s dalšími známkami studentovi / učňovi uděleno finální hodnocení
daného odborného předmětu zohledňující i výsledky z praktické výuky.
Mimo realizaci praktické výuky probíhá partnerství obou subjektů také při zkušebních a závěrečných
zkouškách. Zaměstnanci podniku jsou v kontaktu s pedagogickým personálem. S připomínkami
ŠVP nebo další jinou formou spolupráce nemá podnik zatím zkušenosti. Jejich získání
se ovšem nijak nebrání.
Partnerství je pro podnik i formou vlastního náboru nových zaměstnanců. Absolvování praktické
výuky v podniku je zohledňováno, zejména pokud se uchazeč během praxe osvědčil. Zájem
o práci v podniku je, zejména u studentů / učňů a absolventů pocházejících z okolí, vyšší. „Pokud
jsou přímo z Českého Meziříčí nebo okolí, tak už s tím trochu počítají. Například již během studia
se u nás informují, zda by pro ně v podniku bylo nějaké místo,“ tvrdí T. Černý. Jeho slova potvrzují
i zjištěná fakta za poslední dva roky. V daném období byli do zaměstnaneckého poměru přijati
vždy dva absolventi ze tří různých studijních oborů, jejichž praktická výuka probíhala v podniku.
„Co zde působím, vím o třech nebo čtyřech absolventech ze školy v Opočně, kteří zde nyní pracují,“
dodává Černý.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.

Sídlo: Záhumenská 452, 517 71 České Meziříčí

Obor: Zemědělství

Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Tomáš Černý, hlavní zootechnik, ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.

Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Martin Němeček

 

 

Představení společnosti


Společnost ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. je menším zemědělským družstvem nacházejícím se v okrese Rychnov nad Kněžnou (východní Čechy). Obhospodařuje více než 2 200 hektarů půdy a chová 565 kusů hovězího dobytka. V obci České Meziříčí a jejím okolí patří k významnému zaměstnavateli, který zaměstnává 46 osob. Roční tržby podniku se pohybují kolem 60 milionů Kč (2010).

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Spolupráce společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními školami je teritoriálně zaměřena pouze na nejbližší okolí. Tento fakt je dán velikostí podniku a také jeho kapacitními možnostmi. Z těchto důvodů je jediné partnerství navázáno se Střední školou a Základní školou Nové Město nad Metují, konkrétně jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami (dříve Střední odborné učiliště a odborné učiliště Opočno), kde jsou vyučovány především zemědělské obory.

Partnerství obou subjektů se do současné podoby kontinuálně vyvíjelo již od minulého století. Kdy přesně a kým bylo navázáno, již dnes není zcela jasné. Jisté však je, že úroveň vzájemné spolupráce nebyla nikdy významně narušena – ať již na straně školy prostřednictvím úbytku studentů a učňů, změnou ředitelů či nedávným sloučením školy s jiným zařízením, nebo na straně podniku, např. změnami majitelů podniku, jeho ředitelů nebo hospodářskou situací. Jak dodává hlavní zootechnik této společnosti Ing. Tomáš Černý, škola měla vždy zájem na spolupráci, zejména v souvislosti se zajištěním odborných výcviků pro své studenty / učně. Partnerství je nadále udržováno ve stavu, jako tomu bylo doposud. „Jak je to zaběhlé, tak to běží dále,“ doplňuje T. Černý.

Partnerství je právně ošetřeno smlouvami. Vazby mezi podnikem a školou však byly a jsou posilovány i v neformální rovině – např. dnes již bývalý ředitel společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. byl dříve zaměstnán jako pedagog právě na škole v Opočně pod Orlickými horami.

Partnerství mezi společností ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. a Střední školou a Základní školou Nové Město nad Metují je založeno zejména na realizaci praktické výuky studentů / učňů. V podniku se po čtrnácti dnech střídají skupiny pěti až osmi studentů / učňů, kteří zde absolvují pět až dvanáct hodin praktické výuky týdně. Hodinová dotace se liší v závislosti na ročníku studia. Během čtrnácti dnů tuto formu praktické výuky v podniku absolvuje dvacet pět až třicet studentů / učňů. Na tomto místě ovšem musíme dodat, že se nejedná o konečný rozsah této výuky, protože studenti / učni další praktickou výuku absolvují i v jiných okolních firmách, např. zemědělském družstvu v Trnově nebo nedaleké Dobrušce, které mají se Střední školou a Základní školou Nové Město nad Metují ( jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami) také navázánu spolupráci.

Odpovědnost za partnerství se školou a realizaci praktické výuky pro studenty / učně mají ve společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. na starosti celkem dva zaměstnanci. Jak již bylo zmíněno, jedním z nich je T. Černý, druhým poté účetní. Ve škole realizaci spolupráce zaštiťuje zejména hlavní mistrová odborného výcviku, ale i jednotliví mistři daných oborů a zástupce ředitelky.

Učni / studenti jsou během praktické výuky denně hodnoceni mistrovou odborného výcviku. Její hodnocení navíc zohledňuje připomínky T. Černého, který ve společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. odpovídá za spolupráci se školou a samotnou realizaci praktické výuky. Po skončení realizace praktické výuky je celý blok daného studenta / učně vyhodnocen pedagogy ve škole. Na konci školního roku je spolu s dalšími známkami studentovi / učňovi uděleno finální hodnocení daného odborného předmětu zohledňující i výsledky z praktické výuky.

Mimo realizaci praktické výuky probíhá partnerství obou subjektů také při zkušebních a závěrečných zkouškách. Zaměstnanci podniku jsou v kontaktu s pedagogickým personálem. S připomínkami ŠVP nebo další jinou formou spolupráce nemá podnik zatím zkušenosti. Jejich získání se ovšem nijak nebrání.

Partnerství je pro podnik i formou vlastního náboru nových zaměstnanců. Absolvování praktické výuky v podniku je zohledňováno, zejména pokud se uchazeč během praxe osvědčil. Zájem o práci v podniku je, zejména u studentů / učňů a absolventů pocházejících z okolí, vyšší. „Pokud jsou přímo z Českého Meziříčí nebo okolí, tak už s tím trochu počítají. Například již během studia se u nás informují, zda by pro ně v podniku bylo nějaké místo,“ tvrdí T. Černý. Jeho slova potvrzují i zjištěná fakta za poslední dva roky. V daném období byli do zaměstnaneckého poměru přijati vždy dva absolventi ze tří různých studijních oborů, jejichž praktická výuka probíhala v podniku. „Co zde působím, vím o třech nebo čtyřech absolventech ze školy v Opočně, kteří zde nyní pracují,“ dodává Černý.

 

 

Efekty partnerství


Přínos partnerství podle Černého vyvažuje vynaložené prostředky, které jsou do spolupráce ze strany ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. vkládány. Realizace praktické výuky podle Černého přináší největší přínos v částečné pomoci zaměstnancům a celému podniku v běžném provozu. Pro učně a studenty by měl být hlavním přínosem fakt, že v rámci takové výuky mohou vidět, co a jak se má a nemá prakticky dělat. „Osobně se rád snažím během praktické výuky vzdělávat studenty, protože mám potřebu jim sdělit, co by měli vědět. Pak mě těší, když si aspoň něco zapamatují, protože si tak z praktické výuky odnášejí něco pozitivního,“ uzavírá Tomáš Černý.

Určité negativum zástupce podniku vidí v oblasti teoretických znalostí studentů. Podle T. Černého by se situace ze strany školy mohla zlepšit, i když připouští, že je to spíše individuální záležitost jednotlivých studentů / učňů a často není v silách školy tento stav zlepšit.