Školám při reformě pomohou konzultační centra

15.12.2009       Moderní vyučování     str. 17      V dubnu letošního roku odstartoval tříletý národní projekt Kurikulum S, jehož hlavním cílem je přímá pomoc středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě.  Projekt nabízí učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol informace, metodické rady i možnost konzultací při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Pro tyto účely byla v říjnu zřízena v krajích regionální konzultační centra.

Od začátku tohoto školního roku zahájila přibližně polovina středních odborných škol výuku podle nových vzdělávacích programů, ostatní střední školy se k nim přidají během příštích tří let. Při přípravě školních vzdělávacích programů se školy řídí podle rámcových programů připravených státem, ty jim ale nechávají značný prostor pro vlastní pojetí vzdělávání.


Konzultační centra pomohou přímo v kraji

Ukazuje se, že koordinátorům a učitelům podílejícím se na zpracování ŠVP nestačí pouze vstupní školení, ale že mají potřebu konzultovat problémy, které se objevují v průběhu práce.

Letos v říjnu proto vznikla v rámci projektu při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích v 11 krajích regionální konzultační centra. Nabízejí jak konzultace a metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP, tak praktické workshopy pro učitele k tématům kurikulární reformy. Školy se o radu mohou obrátit jak na Národní ústav odborného vzdělávání, tak na nově vzniklá konzultační centra přímo ve svých regionech.


Pilotní školy ověřují nové vzdělávací programy

Další aktivitou a cílem projektu je sledování podmínek a problémů škol při tvorbě a realizaci ŠVP. Do projektu je zapojeno 27 pilotních středních odborných škol, na kterých byly v rámci předchozího projektu Pilot S vytvořeny rámcové vzdělávací programy a dva roky tu probíhalo praktické ověřování těchto programů při výuce. Kurikulum S bude na pilotních školách sledovat výuku podle ŠVP ve 3. a 4. ročnících až do závěrečných či maturitních zkoušek. Poznatky z pokusného ověřování výuky podle pilotních ŠVP a ze zkušeností pilotních škol budou sloužit nejen pro případnou úpravu vzdělávacích programů těchto škol, ale i ostatním odborným školám.

Projekt také podporuje výměnu pedagogických zkušeností mezi odbornými školami. Shromažďuje proto příklady dobré praxe škol jak z tvorby ŠVP, tak z uplatňování efektivních vyučovacích strategií i ze spolupráce škol se zaměstnavateli.


Přehled regionálních konzultačních center

Kraj

Instituce

webové stránky

Praha

Zařízení pro DVPP a středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk

www.vzsk.cz

Středočeský

Středočeský vzdělávací institut akademie J.A.Komenského, Nymburk

www.sviajak.cz

Jihočeský

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí

www.copsu.cz

Plzeňský

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň

www.kcvjs.cz

Karlovarský

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň

www.kcvjs.cz

Pardubický

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pradubického kraje, Pardubice

www.ccvpardubice.cz

Královehradecký

Školské zařízení pro DVPP Královehradeckého kraje, Hradec Králové

www.cvkhk.cz

Vysočina

Vysočina Education,školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Jihlava

www.vys-edu.cz

Jihomoravský

Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno, Brno

www.sssbrno.cz

Olomoucký

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, Olomouc

www.cuok.cz

Moravskoslezský

Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava

www.osu.cz

Poznámka: Nově ustavená centra byla vybrána v 1. kole výběrového řízení, zbývající tři budou vybrána ve 2. kole a svou činnost zahájí v následujících měsících.

 

Více informací o projektu lze nalézt na webu www.kurikulum.nuov.cz.


O projektu

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem a s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR.

 

Lucie Šnajdrová

Autorka pracuje v Národním ústavu odborného vzdělávání