První číslo zpravodaje Informace projektu Kurikulum

Vyšlo 30. listopadu 2009.

ke stažení ke stažení (344,27 KB)

 

Obsah 1. čísla:

ImagePrvní číslo zpravodaje přináší rozhovor s manažerkou projektu Janou Kašparovou o náplni projektu a jeho roli v kurikulární reformě, popis činnosti nově vzniklých regionálních konzultačních center v jedenácti krajích včetně jejich přehledu a kontaktů na ně. Ve zpravodaji je dále uveřejněno hodnocení pokusného ověřování ŠVP na tříletých oborech a první výsledky dotazníkového šetření mezi pilotními školami týkající se jejich spolupráce se sociálními partnery.

 

 

  • Konzultační centra pomáhají v krajích odborným školám - informace o vzniku a činnosti center