Profil absolventa

otazka.jpg Zpracováváme ŠVP pro dvě odborná zaměření. Můžeme mít jeden profil absolventa?

 

Odpověď:

I když oba ŠVP vychází z jednoho RVP, nemohou mít jeden společný profil absolventa, protože každý ŠVP zaměřuje výuku jiným směrem a připravuje žáky pro odlišné činnosti. Tzn. že profily absolventa obou ŠVP se budou shodovat pouze v těch částech, které jsou společně a vycházejí ze společného základu v RVP, lišit se budou v popisu kompetencí možností uplatnění specifických pro jednotlivá zaměření.