Nabídka seminářů pro školy

Součástí činnosti konzultačních center je pořádání seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí pro zástupce odborných škol.

Přinášíme Vám aktuální nabídku seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí pořádaných konzultačními centry jednotlivých krajů.

ImageImage

 

 

 

 

 

 

 

 

ImageRKC Moravskoslezského kraje

Všechny akce se konají v budově B Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v prostorách katedry technické na pracovní výchovy, Českobratrská 16, Moravská Ostrava

 • 11. 3. Průřezové téma Člověk a svět prác, Garant: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
 • 25.3. Možnosti zvyšování kreativity u žáků SOŠ, Garant: PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc.
 • 5.4. Problematika mezipředmětových vazeb v ŠVP  v odborných strojírenských a elektrotechnických předmětech na SOŠ,Garant:  Ing. Miroslav Vala, CSc.
 • 29.3. Využití multimediálních prostředků ve výuce na SOŠ, Garant: PaedDr. Jan Šubert, Ph.D.
 • 2. 5. CAD ve ŠVP na středních odborných školách,Garant: Ing. Pavel Dostál, Ph.D.
 • 7.6. Kulatý stůl k problematice sociálního partnerství v návaznosti na konferenci k projektu Kurikulum S, Garanti: Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc., PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc.

ImageRKC Ústeckého kraje - více o akcích

 • 8.3. ŠVP a nový systém maturitních zkoušek
 • 15.3. Klíčové kompetence v oblasti zdravého životního stylu
 • 6.4.  Finanční gramotnost – úlohy a metodiky v ŠVP
 • 6.4.  Zařazení ŠVP do služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 12.4. Právní vědomí
 • 11.5. Moderní elektronika v ŠVP a v praxi
 • červen  Kulatý stůl se sociálními partnery (workshop)

 

ImageRKC Olomouckého kraje - více o akci

 • 20.4. Spolupráce učitele, žáka a sociálního partnera při získávání odborných kompetencí


ImageRKC Jihomoravského kraje - více o seminářích

 • Škola školní řád na SOŠ - 4. 3. 2011
 • Odměny a tresty ve školní praxi - 30. 3. 2011
 • Podpora sociálního partnerství SOŠ v JMK - 1. 4. 2011
 • Psychologie morálky a její aplikace při výchově žáků na SOŠ - 19. 4. 2011
 • "Odpady a co s nimi?" Workshop k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí spojený s exkurzí do spalovny odpadů - 28. 4. 2011
 • Hodnocení gramotností z pohledu ČŠI - 20. 5. 2011
 • Podpora spolupráce se sociálními partnery - exkurze do významných firem regionu - červen 2011

 

Image RKC Pardubického krajevíce o akcích

 

Image RKC Královéhradeckého kraje - více o akcích

 • Úloha motivace v práci pedagoga SŠ - 4.2.
 • Setkání ředitelů SOŠ - 24.2.
 • Aktuální problémy s tvorbou, realizací a evaluací školního kurikula II - 3.3.
 • Psychologie prodeje od A až do Z - 15.3.
 • Když letadla tříští bariéry - 28.3.
 • Nové metody práce učitele na SOŠ - 12.4.
 • Využití výukového programu na odborné exkurzi v botanické zahradě - 14.4.
 • Exkurze na odborné pracoviště ŠKODA AUTO, a. s. - 18.4.
 • Exkurze na odborném pracovišti. Tulipány - 5.5.
 • Exkurze na odborném pracovišti. Rododendrony v Průhonických sbírkách - 18.5.

 

Image RKC Zlínského kraje - více o semináři

 • Moderní elektronika - 15.2.
 • 30.3. Evropský rámec kvalifikací v České republice
 • 21.4. Nové trendy ve strojírenství a jejich aplikace do výuky odborných strojírenských předmětů a předmětu praxe
 • 21.4. Seminář E-learning a využití LMS - Moodle na střední škole
 • 21.4. Seminář mořské plody v kuchyni, moderní trendy v přípravě pokrmů a jejich aranžmá

 

ImageRKC Libereckého kraje - více o seminářích

 • Komunikace s rodiči studentů SOŠ - 11.2.
 • Komunikace a motivace studentů - 11.2.

 

Image RKC Praha - více o seminářích

 • Školská legislativa/ Změny ve školských i obecně právních předpisech - Pedagogický pracovník ve světě paragrafů -  2.3.2011
 • Hodnocení žáků SOŠ a SOU -  10.3.2011
 • Tvoříme kurikulum pro konzervatoře -  17.3.2011
 • Tvorba pracovních listů pro učitele SOŠ -  22.3.2011
 • Klima třídy, motivace a lepší výsledky žáků na SŠ -  4.4.2011
 • Nové metody v práci učitele SOŠ - 2 -  5.4.2011
 • Hodnocení ŠVP s RVP z pohledu ČŠI -  7.4.2011
 • Jak předcházet chybám při tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP -  14.4.2011
 • Evaluace a hodnocení v procesu tvorby a realizace ŠVP -  29.4.2011
 • Rozvoj kompetencí k učení u žáků SOŠ a SOU / Učme žáky učit se a myslet -  5.5.2011
 • Tvorba a realizace ŠVP pro obory vzdělání kategorie E -  6.5.2011
 • Tým a týmová spolupráce v prostředí SOŠ a SOU -  15.6.2011
 • Tvorba a realizace ŠVP pro nadstavbová studia -   červen 2011
 • Červen 2011 -  Oborový seminář pro SOŠ a SOU se zaměřením na zahradnictví, krajinářství, ochranu a tvorbu životního prostředí, zemědělství a agroturistiku.
 • Botanická zahrada jako inspirativní místo pro výuku - 8.6.2011
 • LETNÍ ŠKOLA (A) – Škola pro moderního učitele - 22.–23.8.2011
 • LETNÍ ŠKOLA (B) – Škola pro kompetentního učitele - 24.–26.8.2011

 

Image RKC Středočeského kraje - více o seminářích

 • 30.3. 13-17 hod „Tým a týmová spolupráce v prostředí SOŠ a SOU“, VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice, lektor: Mgr. Dana Forýtková, certifikovaná lektorka, lektorka ŠVP.
 • „Aktivizační metody ve výuce“ (vychází z programu RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení) - 6.4.
 • Hodnocení souladu ŠVP s RVP z pohledu ČŠI - 19.4. - Obsazen
 • Právní aspekty spolupráce škol se sociálními partnery při odborných stážích žáků - 11.4.
 • Jarní setkání lektorů RKC Středočeský kraj a RKC Praha - 13.4.
 • Hodnocení souladu ŠVP s RVP z pohledu ČŠI - 12.5.
 • Finanční gramotnost II - květen (bude upřesněno)
 • Oborový seminář pro střední zdravotnické školy - červen (bude upřesněno)

Další témata možných seminářů, o něž již školy projevily zájem:

-         Oborový seminář pro střední zdravotnické školy
-         Komunikace ve třídě, ve škole, vyjednávání
-         Jak zvládat agresi ve třídě
-         Hodnocení žáků SOŠ a SOU
-         Výuka cizích jazyků s prvky dramatické výchovy
-         a jiné dle Vašich požadavků