Mezinárodní spolupráce školy je pro žáky i učitele velkým přínosem

Většina pilotních škol spolupracuje se zahraniční školou a v této spolupráci vidí zástupci škol v naprosté většině přínos pro školu. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na pilotních školách zapojených do projektu na jaře 2011. Mezinárodní spolupráce bývá často považována za dobrou vizitku školy a může hrát jistou roli u zájemců o studium na škole. Účast na nejrůznějších typech mezinárodních projektů a programů obohatí jak žáky, tak pedagogy - přispívá k navázání a udržování kontaktů, přináší i možnost dalšího rozvoje jazykových kompetencí žáků i učitelů. Navíc umožní žákům i učitelům navštívit podobně zaměřenou zahraniční školu a načerpat inspiraci pro výuku.

ImageNejoblíbenější jsou výměnné pobyty žáků a učitelů

Pilotní školy spolupracují se zahraničními školami nejčastěji formou realizace projektů v programech Comenius, Leonardo da Vinci nebo Grundtvig. Školy také často pořádají výměnné pobyty žáků i učitelů, které patří zároveň k nejoblíbenějším formám spolupráce. Oblíbená je rovněž příhraniční spolupráce, krátkodobé odborné stáže, ale i mezinárodní soutěže či exkurze. Učitelé na mezinárodní spolupráci pozitivně hodnotí zejména možnost výměny a načerpání nových zkušeností, poznání zahraniční praxe a studia vyučovaných oborů, ale samozřejmě také přínos pro rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce. Výměny přinášejí učitelům rovněž inspiraci pro výuku, její materiální vybavení atd.

Pilotní školy si poměrně aktivně vyhledávají své partnerské zahraniční školy a podniky samy. Zahraniční spolupráci si promýšlejí a chtějí, aby spolupráce nepřinesla jen jazykový efekt, ale aby žáci měli také možnost vidět, jakým způsobem se jejich obor vyučuje v zahraničí. Proto většinou spolupracují se školou s podobným odborným zaměřením.  Praxe, kterou žáci mají možnost vidět v zahraničí, u nich může podnítit zájem o další, později třeba i pracovní mobilitu.

Spolupráce se zahraničním podnikem

Žáci se v rámci spolupráce mohou zúčastnit i odborné praxe v zahraničním podniku, která jim může přinést řadu neocenitelných zkušeností a dát jim zároveň i jakousi zpětnou vazbou o jejich  dosažených znalostech a dovednostech.  Polovina oslovených škol spolupracuje s podnikem v zahraničí, nejvíce škol tuto spolupráci realizuje prostřednictvím stáží žáků, mistrů či učitelů. Oslovené školy nejčastěji spolupracují se zeměmi, s nimiž Česká republika sousedí - s Německem a Slovenskem (i Rakouskem a Polskem) a dále s Francií či Itálií.

Martina Kaňáková