Je libo drink? Prezentační akce pro veřejnost

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezová témata: Člověk a svět práce, občan v demokratické společnosti

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Husovo náměstí 1218, Nové Město nad Metují

 

Aplikované průřezové téma

Člověk a svět práce

 

Vyučovací předmět

Stolničení, speciální obsluha

 

Obor vzdělání a ročník

Kuchař – číšník pro pohostinství, 3. ročník

 

Anotace

Příspěvek seznamuje s přípravou prezentační akce pro veřejnost. Myšlenkou projektu je připravit ukázky míchaných nápojů, seznámit laiky s barmanskými technikami a přípravou kvalitní kávy. Závěrem proběhne soutěž v míchání nápojů.

Cílem je připravit ukázky míchaných nápojů pro laiky, seznámit je s různými technikami míchání nápojů a umožnit jim namíchat si vlastní nápoj pod dohledem absolventů barmanského kurzu.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problému

-          komunikativní kompetence

-          občanské kompetence a kulturní povědomí


Realizace

Žáci si na základě svých znalostí a dovedností nejen z teoretické a odborné výuky, ale i ze zkušeností z absolvovaného barmanského kurzu, připraví prezentační akci pro žáky školy i veřejnost. V dopoledních hodinách seznámí zúčastněné s technikou míchání nápojů a přípravou kávy. Všichni zájemci si mohou pod vedením „zkušených barmanů“ namíchat svůj vlastní nápoj. Nejšikovnější z nich pak postoupí do odpolední soutěže.

 

Metody a formy práce: problémová, projektová výuka

 

Nutné pomůcky a prostředky

Barmanské pomůcky, suroviny na ukázky a soutěž, propagační materiály, ceny pro soutěžící

 

Reflexe PDP

Žáci vytvořili tým a skvěle zvládli celé dopoledne s instruktážemi, komentářem k míchaným nápojům a kávě. Organizačně se vhodně doplňovali, celá akce potěšila všechny, kteří se jí zúčastnili. Realizace těchto akcí pomáhá žákům při vstupu na trh práce.

 

Hodnocení

Instruktáže a připravenost žáků hodnotili učitelé odborných předmětů a odborného výcviku.

 

Použitá literatura a zdroje

Receptury míchaných nápojů

SALAČ, Gustav. Stolničení. Praha: Fortuna, 2004. 224 s. ISBN 8071687529

ČERNÝ, Jiří - SRKALA, Antonín. Moderní obsluha. Praha: IQ 147, 1997.312 s.