VYHLÁŠKA Č. 364/2005 SB.

VYHLÁŠKA Č. 364/2005 SB., O VEDENÍ DOKUMENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ŠKOLNÍ MATRIKY A O PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z DOKUMENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZE ŠKOLNÍ MATRIKY (VYHLÁŠKA O DOKUMENTACI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ)


Příloha ke stažení:

sb125_05.pdf