VYHLÁŠKA Č. 116/2011 SB.

VYHLÁŠKA Č. 116/2011 SB. KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 72/2005 SB., O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH


Příloha ke stažení:

sb0043-2011-116-2011.pdf