Podpůrná opatření u žáků z bilingválního prostředí

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Marika Kropiková 

termín: 20.02.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 10.02.2018 

kód programu: KIPR-505/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu: Program je zaměřený na vzdělávání žáků s odlišným rodným jazykem a z dvojjazyčného prostředí a s tímto vzděláváním související legislativu a právní normy.  Obsahem semináře je vzdělávání žáků, dětí z dvojjazyčného prostředí podle vyhlášky 27/2016 a školského zákona a s tím souvisejících předpisů. Jedná se o způsoby začleňování, metody, formy práce, právní nároky těchto žáků na vzdělávání (poradenská pomoc, podpůrná opatření. Dále je obsah zacílen na způsoby práce s rodinou, zákonnými zástupci, s komunitou třídy a na spolupráci s odbornými pracovišti. Nedílnou součástí semináře jsou specifika jednotlivých mateřských jazyků žáků, dětí s důrazem na odlišnost směrem k jazyku českému. Zároveň jsou v průběhu semináře zmiňovány kulturní a společenské odlišnosti jednotlivých národností tak, aby se pedagogové mohli vyvarovat chyb v průběhu vzdělávání těchto žáků, které by pramenily z neznalosti společenských zvyků.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.