Proč vyjet na stáž

Během zahraniční stáže se mohou účastníci seznámit s tím, jak funguje jiný systém vzdělávání i výuky, s novými technologiemi i pracovními postupy a metodami a získat inspiraci pro svou práci, zlepšit své odborné i jazykové dovednosti a seznámit se. Inspiraci a nápady mohou školy zapracovat do výuky a školních vzdělávacích programů nebo se může promítnout do pořízení moderních přístrojů, vybavení či softwaru. Stáž přitom může být prospěšná jak pro učitele odborných a všeobecných předmětů, tak pro vedení školy nebo zástupce zřizovatelů škol.

Učitelé, kteří absolvovali zahraniční stáž, kromě osobního profesního i jazykového rozvoje zdůrazňují také přínosy pro školu v podobě obohacení tematických plánů souvisejících předmětů. Stávají se z nich vítané posily projektového týmu z hlediska tvorby obsahu žákovských stáží a díky vlastní zkušenosti dokážou také lépe uznat získané a ověřené výsledky učení, s nimiž se žáci ze zahraničí vracejí.  V neposlední řadě jsou i vhodnými adepty na pozici doprovodných osob žáků, kteří vyjíždějí na mobilitu.

Co mi dala zahraniční stáž? Inspirace od účastníků stáží

Ing. Václav Nejedlo, učitel teoretických předmětů, Akademie řemesel Praha, Střední škola technická, pětidenní stáž v Německu v roce 2016

plánekVyrazil jsem v roce 2016 se dvěma kolegy na pětidenní stáž do Gießenu ve spolkové zemi Hesensko. Stáž byla opravdu zajímavá a byla velikým přínosem pro všechny zúčastněné. Zkušenosti z této stáže jsou perfektní inspirací pro další práci na naší škole v oblastech teoretické i praktické výuky technických oborů. Viděli jsme spoustu nápadů, jak zrealizovat funkční věci názorně (v řezu), kdy žáci vidí, jak teče voda potrubím, jak nad hlavou vidíte za proskleným stropem elektroinstalační rozvody. Jak probíhá modulové vyučování a jak probíhá projektová výuka, třeba přímo v pasivním domě. Ale viděli jsme také, že učitel může být jen koordinátorem výuky, při které je ve třídě klid na práci a žáci udržují bez problémů pozornost. Domů jsme si dovezli spoustu nápadů pro obohacení vyučovacího procesu, a to jak z hlediska odbornosti, tak didaktiky a metodiky.

Mgr. Irena Fričová, manažerka kvality projektu P-KAP, třídenní studijní pobyt ve Finsku v roce 2018 organizovaný Národními referenčními body EQAVET ČR, Slovenska a Finska

PKAP-Finsko.jpgZ návštěvy ve Finsku v roce 2019 jsem si odvezla zážitky z pravé finské sauny, ale hlavně kvalitní systém prostupnosti vzdělávání na středních školách – to je něco, co vede žáky k nalezení své správné profese a pomáhá i v znovuzapojení předčasných odpadlíků ze vzdělávání. Systém založený na osobní odpovědnosti a autonomii učení se každého jednotlivce je určitě něco, co by se mělo dostat i k nám. Co dál určitě stojí za povšimnutí, je důraz kladený právě na žáka – a k tomu vedoucí spolupráce mezi učiteli, podpora učitelů ze strany vedení, podpora od zřizovatele nebo spolupráce s rodiči. Určitě nejde překopírovat všechno (a všechno bychom překopírovat nechtěli), ale je spousta věcí, činností, nástrojů a hlavně přístupů, které přenést lze, nebo se jimi lze nechat inspirovat a určitě to stojí za to.

Michaela Skálová, učitelka praktické výuky oboru Vlasová kosmetika, SPŠCH Pardubice, týdenní odborná pracovní stáž ve Finsku

Se svými žáky jsem strávila týden na finské odborné škole Gradia v malém, ale školami a univerzitami protkaném městečku Jyväskylä. Mým úkolem byl tzv. job shadowing / stínování, cílem této aktivity je zažít výuku na zahraniční škole. Sledovala jsem praktickou výuku, seznámila jsem se se studijním programem, s využíváním moderních technologií a přístupem zahraničních kolegů k žákům. Po návratu, díky zkušenostem, více využívám interaktivní výuku, vedu žáky k větší samostatnosti a zařazuji projektové dny (žáci mají zadané téma a do určitého data toto téma vypracují, nejen písemnou formou, ale i prakticky). I přes mé velké počáteční obavy z jazykové bariéry mohu tyto stáže jen doporučit. Odnesla jsem si spoustu nápadů na zkvalitnění své výuky a získala jsem novou motivaci ke své práci, poznala jsem tamní kulturu a mentalitu Finů a odvezla jsem si spoustu úžasných vzpomínek z této krásné severské země. Stáž mi po návratu ředitel naší školy uznal jako další vzdělávání a získala jsem doklad o stáži Europass mobilitu.

Jakub Návesník, project manager, SPŠCH Pardubice, různé stáže

Za svoji šestiletou působnost ve školství jsem vyjel do zahraničí několikrát a musím uznat, že cesty vedly k mému rozvoji po všech stránkách. Na jazykovém kurzu v Dublinu jsem posunul nejen svoji komunikaci v anglickém jazyce, ale zároveň načerpal nové informace a příklady dobré praxe pro výuku odborných předmětů v cizím jazyce metodou CLIL. Ve Finsku, na Islandu a dalších jsem díky job shadowing stáže získal přehled o odborném školství v dané zemi a o způsobech výuky různých, povětšinou technických předmětů. Jako doprovodná osoba studentů jsem pro změnu mohl nahlédnout pod pokličku velkovýroby vína a vinných produktů v Makedonii. Jakožto učitele chemie a pokročilé instrumentální analýzy jsou pro mne tyto zkušenosti nedocenitelné a jsou zdrojem inspirace nejen v profesním, ale i osobním životě. Protože, jak dobře víme, společně s tzv. tvrdými kompetencemi jdou ruku v ruce i kompetence měkké – sociokulturní. Pedagog je nositelem předávané informace, a proto je zapotřebí neustále sbírat zkušenosti, a to nejen doma, ale i ve světě, kde můžeme nalézt nepřeberné množství inspirací a zajímavých kontaktů.

A co může přinést stáž vám?

Zamyslete se pomocí seznamu odpovědí pro učitele. 

soubor-nahled-Proc-vyjet-na-staz.jpg


Proc vyjet na staz (pdf)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Účast na zahraniční stáži může být součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují, doplňují nebo zvyšují či rozšiřují svou kvalifikaci, ukládá pedagogickým pracovníkům po dobu výkonu pedagogické činnosti zákon o pedagogických pracovnících § 24 (Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Ředitel školy je povinen organizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který by měl být v ideálním případě ušit na míru potřebám školy i konkrétního učitele, přihlížet k jeho zájmům, ale současně musí respektovat rozpočet školy, pokud ovšem ředitel nenalezne jiné zdroje financování.