Portfolio je skvělá možnost, jak vést žáky cíleně k přípravě na vstup na trh práce

Střední odborná škola obchodu užitého umění a designu Plzeň přešla z tištěné formy portfolia na jeho elektronickou verzi. Práci s e-portfoliem si v rámci ověřování vyzkoušeli žáci 1. až 4. ročníků oborů s maturitní zkouškou výtvarných i ekonomických oborů. V období distanční výuky škola e-portfolia využívala ve všech ročnících. K e-portfoliu využívají programy Microsoft Office, ADOBE (Indesign, Photoshop, Illustrator) a Google a jeho aplikace. Žák díky práci na e-portfoliu může sledovat a hodnotit svůj vlastní pokrok při osvojování důležitých pracovních dovedností, zaznamenávat své úspěchy a prezentovat svůj profil potenciálnímu zaměstnavateli. Práce s e-portfoliem vede žáky cíleně ke komunikaci, spolupráci, tvořivosti a argumentaci, kritickému přístupu a myšlení, výrazně přispívá k rozvoji jejich klíčových kompetencí včetně digitálních kompetencí. Celý rozhovor.

Střední odborná škola obchodu užitého umění a designu Plzeň, Nerudova 33