Online vzdělávání

Prostředí internetu poskytuje zdarma kurzy MOOC („massive open online course“ – hromadné otevřené online kurzy) a nabízí i širokou paletu online kurzů, webinářů a online konferencí. Většinou jsou tyto platformy poskytovány zdarma. Tento typ vzdělávání je vhodný pro samostudium a pro doplnění úzké specializace.

Výhody a přínosy

Výhodou je využívání moderních technologií. Právě toto používání se pak aktivně promítá do výuky a nové trendy se stávají samozřejmou součástí vzdělávání.

Příklady

Green Wheels – výukové materiály pro opravu, údržbu elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem, využívá i metodu CLIL

ELIC – e-learning elektromobility pro učitele přírodovědných a odborných předmětů, zakončený prestižním mezinárodním certifikátem

Digikoalice – aktuální nabídka vzdělávacích akcí a kurzů zaměřených na digitální kompetence v češtině i angličtině

ED mooc – rakouská platforma pro online vzdělávání dospělých, přihlašování na https://imoox.at

Webináře  na témata sociální média ve vzdělávání dospělých, práce s MOOC, blended learning a e-learning

Bezplatné online kurzy pro učitele
European Schoolnet Academy nabízí učitelům možnost přihlásit se do masivních otevřených online kurzů, které účastníky seznamují s aktuálními trendy ve vzdělávání. V lednu byl spuštěn kurz The Three Rs and Animal Use in Science zaměřený na problematiku laboratorního testování na zvířatech a kurz Europeanna s tipy pro zvýšení povědomí žáků o evropském kulturním dědictví. Na únor je naplánovaný kurz Our Fragile Planet věnovaný tématu vesmír a astronomie. Kurzy jsou bezplatné a lze se do nich zapojit i po jejich zahájení.


Jaké mám možnosti?