Od zaměstnavatelů máme pozitivní ohlasy na názornost našeho e-portfolia

Vyšší odborná škola publicistiky Praha pracuje s portfoliem od roku 2007 a do ověřování e-portfolia se zapojili všichni studenti 1. až 3. ročníku oborů Faktografická rozhlasová a televizní tvorba a Publicistika. Od roku 2015 škola využívá Maharu, studenti se e-portfoliu věnují v rámci samostatné práce, ukládají do něj výstupy z hodin, odevzdávají jeho prostřednictvím vypracovaná zadání. Z výstupů z profesních dílen sestavují v Mahaře tematické bloky a jejich prostřednictvím se obracejí na garanty jednotlivých zaměření a ucházejí se o místo v jejich ateliéru. Díky práci s portfoliem dochází u studentů k významnému rozvoji digitálních a kreativních dovedností. Celý rozhovor.

VOŠ Publicistiky, Praha