Jak prakticky postupovat

U každé zahraniční cesty, ať už je to stáž, účast na konferenci nebo studijní návštěva, je třeba dodržet čtyři fáze, aby měla smysl a byla po všech stránkách kvalitní. Fáze plánování – realizace – vyhodnocení a revize odpovídají cyklu kvality, což je jeden ze základních a nejdůležitějších prvků zajišťování kvality. Připravili jsme pro vás praktické podklady k úspěšnému zvládnutí různých typů zahraničních výjezdů a aktivit. Nechte se inspirovat a vyberte si podklad, který vám vyhovuje.


Kontrolní seznam dle cyklu kvality

Kontrolní seznam dle cyklu kvality (ke stažení v pdf)

 

Plánování cesty (Plánování)

V této první fázi cyklu kvality účastník/organizátor provádí širokou škálu přípravných aktivit, které jsou stěžejní pro úspěch dané akce (např. její organizace, komunikace a spolupráce, propagace). Vše důležité je k dispozici v dokumentu Plánování dle jednotlivých oblastí. Abychom předešli ztrátě velkého množství času špatně řízenými činnostmi, nabízíme Kontrolní seznam pro dobrý průběh akce.


Kontrolní seznam pro dobrý průběh akce

Kontrolní seznam pro dobrý průběh akce (ke stažení v pdf)


plánování dle jednotlivých oblastí

Plánování dle jednotlivých oblastí (ke stažení v pdf)

 


V průběhu cesty (Realizace)

Fáze realizace je druhou fází cyklu kvality. Čerpá z pečlivého plánování, při kterém je vhodné neopomenout klíčové faktory, které zmohou značnou mírou přispět k úspěchu zahraniční akce. Jejich výčet naleznete v dokumentu Realizace dle jednotlivých oblastí. Pro hladší průběh akce jsme připravili Kontrolní seznam pro realizaci.


realizace dle jednotlivých oblastí

Realizace dle jednotlivých oblastí (ke stažení v pdf)


Kontrolní seznam pro realizaci

Kontrolní seznam pro realizaci (ke stažení v pdf)

 


Po návratu z cesty (Vyhodnocení)

Třetí fáze cyklu kvality probíhá po návratu z akce. Jde o bezprostředně na sebe navazující kroky, které jsou shrnuty v dokumentu Vyhodnocení a revize v krocích. Každá vzdělávací akce, tedy i zahraniční výjezd, by měla být na závěr vyhodnocena nejen skupinově, ale i individuálně. Získané zkušenosti a dovednosti si můžete zaznamenat do Kontrolní seznam pro vyhodnocení


vyhodnocení a revize v krocích

Vyhodnocení a revize v krocích (ke stažení v pdf)


Kontrolní seznam pro vyhodnocení

Kontrolní seznam pro vyhodnocení (ke stažení v pdf)

 


Pokračování ve spolupráci (Revize)

Čtvrtá fáze cyklu kvality vede k dalšímu přezkoumání uskutečněné zahraniční akce, a to za účelem zvýšení kvality a přínosů při přípravě plánu budoucí akce. Otázky, které si během této fáze účastník položí, a kroky, které učiní, by měly vést k rozhodnutí, zda akci opakovat a v jakém časovém intervalu. Jako podklady můžete využít dokumenty Revize a vyhodnocení v krocích nebo Kontrolní seznam pro revizi.


revize a vyhodnocení v krocích

Revize a vyhodnocení v krocích (ke stažení v pdf)


Kontrolní seznam pro revizi

Kontrolní seznam pro revizi (ke stažení v pdf)