Podpora kvality

Principy EQAVET podporují zavádění kultury kvality jak na úrovni uvnitř školy, tak na úrovni spolupráce dvou či více aktérů, a to v souladu se čtyřmi fázemi cyklu kvality, a tedy i tzv. zpětnovazební smyčkou, kdy by měl výstup ovlivňovat vstup, aby byl cyklus kvality smysluplně uzavřen.

 

Co je EQAVET

2540.jpg EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training) je evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání (OV), který pomáhá školám, zaměstnavatelům a všem, kteří se podílejí na odborném vzdělávání, dokumentovat, rozvíjet, monitorovat, hodnotit a zlepšovat kvalitu odborného vzdělávání. 

 

Podpora kvality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras tellus ante, aliquet ac dapibus quis, sollicitudin at metus. Phasellus pellentesque tempus interdum. Vivamus blandit auctor ligula at accumsan. Maecenas vel urna dui. Integer at libero dui, non sagittis metus. Sed pharetra nibh non magna mattis vestibulum. Donec id turpis dui. Aliquam erat volutpat. Proin a nulla non augue suscipit imperdiet. Vivamus sit amet venenatis turpis.?

 

Aktuality