c. Úvodní jednání se školou

Před jednáním se školou/školami si připravte body, které s vedením školy, nebo pověřeným koordinátorem spolupráce školy a firem můžete probrat na úvodní schůzce:

 • Vyžádejte si od školy vzor Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování (náležitosti stanovuje vyhláška o středním vzdělávání 13/2005 Sb.; §12), případně předložte škole vlastní návrh smlouvy. [kritérium 1]
 • Vyjasněte si podmínky zdravotních prohlídek žáků (správná kategorizace prací; kdo poskytne lékařský posudek). [kritéria 1; 7]
 • Zjistěte, zda může škola proškolit vaše instruktory, případně doporučit vhodné školení nebo lektora. [kritéria 1; 3]
 • Vyjasněte si, jaký klíč bude uplatněn při výběru žáků na vaše pracoviště (věk/ročník žáků, dopravní dostupnost, prospěch, docházka, manuální zručnost, zájem o obor?). [kritéria 1; 8]
 • Vyjasněte si, jakým způsobem bude probíhat komunikace mezi firmou a školou (koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, učitel OV, e-mailová korespondence).[kritérium 1]
 • Požádejte školu o poskytnutí harmonogramu školního roku/výuky, pro vhodné rozplánování činností/prací na pracovištích firmy. [kritérium 1]
 • Požádejte školu o umožnění prohlídky a seznamte se tak s prostředím, vybavením a možnostmi školy, které se týkají výuky ve školních dílnách, ale také v rámci teoretické výuky.
 • Vyjasněte si, jakým způsobem bude probíhat evidence docházky žáků na pracoviště (firemní čipové karty, záznamová kniha příchodů a odchodů, vzdálený přístup instruktora do školního docházkového systému). [kritéria 1; 3]
 • Informujte se, jakým způsobem bude probíhat klasifikace/hodnocení žáků. [kritéria 1; 3]
 • Informujte se, jakým způsobem je škola pojištěna (odpovědnost za škody nebo úrazové pojištění). [kritérium 1]
 • Informujte se, jaké požadavky má v rámci plánované spolupráce škola na vaši firmu; případně další možnosti nabídněte (např. účast instruktora nebo jiného odborníka z praxe v teoretické výuce nebo u závěrečných zkoušek či maturit, možnost poskytnutí oponenta závěrečných a seminárních prací, možnost exkurzí žáků jiných oborů nebo stáží pedagogů, zapůjčení technologického vybavení, možnost přístupu k SW nebo ke vzdělávacím materiálům pro zaměstnance, vytvoření stipendijního programu pro žáky či organizace odborné soutěže).
 • Vyjasněte si, jaké evaluační nástroje použijete k vyhodnocení spolupráce školy a firmy, zvolte období, kterého se bude evaluace týkat (čtvrtletí, pololetí, školní rok). [kritérium 14]