Aktivity vzájemného učení a hodnocení

Aktivity vzájemného učení (peer learning activities – PLA) a aktivity vzájemného hodnocení (peer review) umožňují cílené sdílení mezi odborníky, kteří se věnují podobnému nebo stejnému tématu, ideálně v jiných zemích.

„Peer“ znamená rovný s rovným, u aktivit vzájemného učení (peer learning activities) spolu tedy komunikují dvě osoby (žáci, učitelé, odborníci, úředníci atd.) na stejné úrovni. U aktivit vzájemného hodnocení (peer review) jde o proces vnější, externí evaluace, například zavedeného procesu, způsobu práce, odborné nebo vědecké práce či myšlenky nezávislými experty.

Na rozdíl od studijních návštěv kladou aktivity vzájemného hodnocení vyšší nároky na celkovou přípravu a především na hodnotnou zpětnou vazbu. Je proto nezbytné, aby se na tento typ aktivity připravili jak účastníci, tak ti, kteří zpětnou vazbu poskytují. Kritický přítel by měl být především nezávislým a kvalifikovaným hodnotitelem (peer). Příprava by měla začít alespoň dva měsíce předem a každý by měl jasně vědět, jaká je jeho role a co si má připravit a prostudovat (zpravidla je potřeba jít více do hloubky tématu či problému).

Výhody a přínosy

Jde o velmi efektivní nástroj pro hodnocení již zvolených nebo užívaných postupů, předávání zkušeností, návrhů, řešení a doporučení s možností získat zpětnou vazbu a náměty k případné revizi způsobu řešení témat či oblastí, kterými se aktuálně ve svém regionu (škole nebo instituci) zabýváte. Aktivita se může realizovat jen mezi dvěma či více institucemi či zeměmi.

Příklady

PLA ke kvalitě odborného vzdělávání pořádá tradičně sekretariát EQAVET

Příklad PLA v Praze 2018 (ke stažení v pdf)

Seznam PLA uspořádaných ve spolupráci se členskými zeměmi

PLA pořádané poradní skupinou EQF

PLA zaměřené na kvalifikace, jejich srovnávání a uznávání pořádá Evropská komise EQF

Příklad rakouského centra EQAVET

Možnosti k využívání tohoto nástroje přinesl také Interreg


Jaké mám možnosti?