a. Co si připravit a rozmyslet

Máte-li shodu vedení firmy na tom, proč má smysl se školami spolupracovat, znáte benefity a víte, co od toho očekáváte, můžete se pustit do plánování.

Zamyslete se a sepište si:

 • Jaké profese zaměstnáváte, tj. z jakých oborů můžete přijmout žáky na svá pracoviště, tj. s jakou školou/školami tedy můžete navázat spolupráci. [kritéria 1; 3; 4]
 • Jaké formy spolupráce chcete a můžete nabídnout (vybavení, sponzoring, praktické vyučování, stáže učitelů apod.).
 • Z jakých zdrojů budete hradit počáteční výdaje (pořízení nářadí, specializovaných ochranných pomůcek, odměny za produktivní činnost žáků, odměny pro instruktory).
  [kritérium 10]
 • Seznam zaměstnanců (instruktorů), kteří by se mohli žákům věnovat (1 den = 1 instruktor = max. 6 žáků) = počet žáků, které můžete přijmout v jeden den na pracovišti/tích.
  [kritéria 3; 4; 8]
 • Seznam pracovišť, kde mohou žáci vykonávat praxi = počet žáků, které můžete přijmout v jeden den na pracovištích.
  [kritéria 4; 5; 7; 8]
 • Výhody a nevýhody plánované spolupráce (společenský přínos + společenská odpovědnost firmy + budování dobrého jména firmy, daňové úlevy, získání finančních prostředků na modernizaci vybavení, vyšší/nižší produktivita práce, zatížení zaměstnanců, výchova budoucích zaměstnanců atp.).
 • Vytipujte zaměstnance/osobu, která bude koordinovat agendu, týkající se spolupráce firmy a školy (komunikace se školu, žáky, instruktory, mzdovou účetní, účetní, lektory pro instruktory, školení BOZP).
  [kritéria 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10]
 • Vytipujte školy, které oslovíte k možné spolupráci (vhodné obory, dopravní dostupnost, osobní vazby atp.).[kritérium 1]
 • Vyhledejte příklady dobré praxe, kontaktujte firmy, kde to funguje, inspirujte se.
 • Seznamte se s legislativou, která se ke spolupráci váže.
  [kritérium 6]