14. Sledování uplatnění absolventů

Co je sledování uplatnění absolventů, koho se týká

Jedním z užitečných nástrojů při řízení kvality ve vzdělávání je pravidelné monitorování dráhy absolventů škol z hlediska jejich profesního uplatnění na trhu práce. Sleduje se zejména jejich uplatnění v oboru, který vystudovali, s cílem získat zpětnou vazbu o kvalitě odborného vzdělávání. Zpětná vazba může sloužit jako podklad k revizím a úpravám školních vzdělávacích programů.

Jak to funguje

Dráha absolventů se sleduje především prostřednictvím průzkumů, šetření a studií týkajících se sledování dráhy absolventů škol po jejich odchodu ze vzdělávání do praxe. Tato šetření poskytují empirické důkazy o kvalitě vzdělávání a odborné přípravy, díky čemuž mohu přispět ke zlepšování počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Většina šetření absolventů je realizována na státní úrovni, zároveň si však některé školy sledují své absolventy samy.

Příkladem sledování dráhy absolventů jsou tzv. longitudinální dotazníková šetření absolventů, která realizuje např. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) na vybraných ročnících žáků středních škol ve třech etapách s rozestupy cca 3 roky (9 let). NÚV ve spolupráci se školami oslovuje absolventy škol, které jsou předem vybrány tak, aby vzorek absolventů odpovídal rozložením České republiky vzhledem k oborům a kategoriím vzdělání.

Dalšími významnými zdroji informací k uplatnění absolventů jsou analýzy týkající se nezaměstnanosti absolventů středních škol či shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání pracovníků se středoškolským odborným vzděláním realizované NÚV.

Kde to funguje

Národní ústav pro vzdělávání realizuje velké množství výzkumů, které se týkají českého školství, jeho absolventů a jejich rozhodnutí i uplatnění absolventů na trhu práce. Všechny publikace k uvedeným tématům jsou veřejně dostupné on-line na webu www.nuv.cz nebo www.infoabsolvent.cz.

Zdroje a odkazy

Publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
Publikace o absolventech škol a trhu práce
Publikace o analýzách trhu práce a vzdělávání 
Ukazatele kvality  - kritérium 3a

Kritéria pro studijní a pracovní podmínky