SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

a.jpg Průvodce upraveným RVP PV

Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

AKTUALITA:

Průvodce upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV): http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11989

 Průvodce mimo jiné poskytuje celkový přehled o úpravách RVP PV, informuje o vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními, nabízí podklady pro tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP). 


DOTAZY 

týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte na adresu spolecnevzdelavani@nuv_cz

Telefonní konzultační linka ke společnému vzdělávání 774 726 345 je k dispozici od pondělí do pátku vždy od 9.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00. 

Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ došlé na spolecnevzdelavani@nuv_cz.

DOTAZY

týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP a IVP můžete pokládat prostřednictvím formuláře na  stránce Konzultačního centra NÚV

Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K RVP došlé do Konzultačního centra NÚV.


ZMĚNY V RVP: předškolní, základní, střední - odborné a gymnázia


MŠMT

FORMULÁŘ PRO DOTAZY A NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI - MŠMT

Vše o společném vzdělávání na webu MŠMT


Videonahrávka k využití formuláře zprávy a doporučení ŠPZ:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfUxHiBxhHIK65Z-0OGG5SaiS6aiXWn5x


VOLNÁ MÍSTA PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY

Aktuální nabídku I poptávku lze sledovat na Burze Metodického portálu RVP.CZ. Inzeráty do kategorie Pracovní příležitosti mohou vkládat registrovaní uživatelé, prohlížet si je mohou všichni návštěvníci portálu bez registrace. Poptávat i nabízet zde mohou zájemci o místo asistenta pedagoga, školního psycholga, školního specální pedagoga nebo pedagoga/učitele. 


LEKTOŘI - IMPLEMENTÁTOŘI

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických (poradenských) pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č.27/2016 Sb.):

Lektoři vzdělávacích programů musí absolvovat proškolení v NÚV se závěrečnou zkouškou a doložit Certifikát LEKTOR – IMPLEMENTÁTOR PRO SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Seznam lektorů - implementátorů (k 26. květnu 2016) 


ANALÝZY A STUDIE:

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
Metodika pro nastavování podpůrných opatření 

příklady vyplněných plánů - ZŠ: Plán pedagogické podpory 

 Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce specialisty školního poradenského pracoviště zapojenými v projektu RAMPS - VIP III
Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS - VIP III 
Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve školním poradenském pracovišti