SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

a.jpg Co dělat když...

Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.
Problémy s asistentem pedagoga (aktualizováno: únor 2017)
Charakter podpory – I. stupeň podpůrných opatření (leden 2017)
Členění činností a poskytovaných školských poradenských služeb mezi PPP a SPC (leden 2017)
Postup školy v případě účasti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na škole v přírodě (leden 2017)
Příplatky k normativu na dítě, žáka, studenta ve třídě, oddělení nebo studijní skupině (prosinec 2016)

 


DOTAZY

týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte na adresu spolecnevzdelavani@nuv_cz.

Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ došlé na spolecnevzdelavani@nuv_cz.

DOTAZY

týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP a IVP můžete pokládat prostřednictvím formuláře na stránce Konzultačního centra NÚV.

Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K RVP došlé do Konzultačního centra NÚV.

ZMĚNY V RVP: předškolní, základní, střední - odborné a gymnázia


MŠMT

FORMULÁŘ PRO DOTAZY A NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI - MŠMT

Vše o společném vzdělávání na webu MŠMT


ŠPZ

Videonahrávka k využití formuláře zprávy a doporučení ŠPZ


VOLNÁ MÍSTA PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY

Aktuální nabídku I poptávku lze sledovat na Burze Metodického portálu RVP.CZ. Inzeráty do kategorie Pracovní příležitosti mohou vkládat registrovaní uživatelé, prohlížet si je mohou všichni návštěvníci portálu bez registrace. Poptávat i nabízet zde mohou zájemci o místo asistenta pedagoga, školního psycholga, školního specální pedagoga nebo pedagoga/učitele.


LEKTOŘI - IMPLEMENTÁTOŘI

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických (poradenských) pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č.27/2016 Sb.):

Lektoři vzdělávacích programů musí absolvovat proškolení v NÚV se závěrečnou zkouškou a doložit Certifikát LEKTOR – IMPLEMENTÁTOR PRO SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Seznam lektorů - implementátorů (k 26. květnu 2016)


ANALÝZY A STUDIE:

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
Metodika pro nastavování podpůrných opatření
příklady vyplněných plánů - ZŠ: Plán pedagogické podpory
Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce specialisty školního poradenského pracoviště zapojenými v projektu RAMPS - VIP III
Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS - VIP III
Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve školním poradenském pracovišti