Aktuality

16 duben

Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V souvislosti s novou povinností připravit závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání se školy velmi často ptají, jak mají postupovat, pokud vzdělávají žáky se...

15 duben

Kulaté stoly k financování vzdělávání

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se uskuteční dva kulaté stoly na téma financování vzdělávání. Obě akce jsou součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání.

15 duben

Online seminář Zelená třída dnes ve 20.00 na RVP.CZ

Webový seminář na téma Zelená třída - podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj se uskuteční dnes ve 20.00 na Metodickém portále RVP.CZ . Environmentálně šetrné přístupy v provozu školy i třídy...

13 duben

Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením

Nabízíme vám metodickou informaci, jak postupovat při využití jednotného zadání ve školách, které vyučují žáky se sluchovým postižením.

13 duben

FDV nabízí další vzdělání i středoškolským učitelům

Příležitost k rozšíření vzdělání se otevírá učitelům středních odborných škol. Od konce ledna si mohou zvýšit kvalifikaci v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, jenž...

09 duben

První stovka přihlášených do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Prvních sto uměleckých škol, kulturních a vzdělávacích institucí či nezávislých umělců a uskupení z celé České republiky se již nyní přihlásilo do třetího ročníku akce, která chce ve...

Další aktuality