Aktuality

Kovařina je opravdu krásné řemeslo

14.4.2014    Chebský deník -  Naše škola se již poněkolikáté zapojila do projektu UNIV 3, realizovaného Národním ústavem vzdělávání. Tento projekt si klade za cíl vytvořit databázi vzdělávacích programů s vazbou na Národní soustavu kvalifikací (NSK) a zadání ke zkouškám profesních kvalifikací, které v poslední době zažívají obrovský boom. 14. 04. 2014 celý článek

Setkání ředitelů pilotních škol v projektu Pohyb a výživa

Ve dnech 28. 4. v Brně a 30. 4. v Praze se uskuteční setkání ředitelů pilotních škol s řídícím týmem a lektory projektu Pohyb a výživa. 11. 04. 2014 celý článek

Co nabízí projekt Pospolu aktuálně školám a firmám? Vzdělávací akce, výsledky šetření, modely...

Projekt Pospolu, jehož cílem je analyzovat současnou situaci ve spolupráci škol a zaměstnavatelů, zefektivnit plánování, realizaci i výsledky vzájemné spolupráce a vytvořit sadu legislativních doporučení vedoucích ke zlepšení podmínek, se přehoupl do druhé poloviny svého trvání. Jaké aktivity a výstupy projektu Pospolu mohou školy a firmy využít? 09. 04. 2014 celý článek

    


další články

Tématické okruhy

Rámcové vzdělávací programy

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů.

 

Vzdělávání a trh práce

Z hlediska zajištění trvalého rozvoje ekonomiky i celé společnosti je potřebné, aby vzdělávací sféra v dostatečné míře reagovala na měnící se ekonomické i sociální podmínky.