Praha

Fotolia_7057823_Subscription_L.jpg je krajem rozlohou nejmenším, obyvatel má však jen nepatrně méně než nejlidnatější Středočeský kraj. Ke specifikám Prahy patří nadprůměrná vzdělanostní úroveň. Podle statistických údajů z roku 2016 má více než 39 % obyvatel starších 15 let středoškolské vzdělání s maturitou, více než 35 % VŠ vzdělání.  Praha má ve srovnání s ostatními kraji nejvíce gymnázií i středních odborných škol. Celkově tu působí 248 středních a vyšších odborných škol.  Paradoxně je však problémem infrastruktura, odborné vybavení a ICT, protože řada škol sídlí v historických, často památkově chráněných budovách. Podpora odborného vzdělávání patří v Praze k významným prioritám, podobně jako efektivní využívání kapacit škol a pedagogického potenciálu. Krajské akční plánování nabízí nástroje ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol nejen na úrovni kraje, ale i jednotlivých škol. Proto se do něj mnohé aktivně zapojují.

Odborný garant  v hlavním městě Praze

Ing. Mgr. Marcela Mertinová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  a další novinky ze vzdělávací oblasti v hlavním městě Praze 

KAP 1 - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v hlavním městě Praze 


INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI