Plzeňský

Plzen3.jpg kraj je třetím největším v ČR, v počtu obyvatel je však až na 9. místě. Specifické je i rozložení obyvatelstva, které je nejhustší v okolí krajské metropole, na čtyřech pětinách území však převládají obce do 2000 obyvatel. V kraji působí celkem 56 středních a vyšších odborných škol.  Dlouhodobou prioritou v oblasti vzdělávání je sladění vzdělávací nabídky škol s potřebami zaměstnavatelů, aby se absolventi na trhu práce skutečně uplatnili. Podporu z tohoto pohledu zaslouží zejména technicky zaměřené a zemědělské obory, zvyšování kvality odborné přípravy a polytechnického vzdělávání. Účinným nástrojem ke zvýšení kvality řízení škol a strategického plánování ve vzdělávací oblasti nabízí krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i školy Plzeňského kraje.  

Odborný garant v Plzeňském kraji

Mgr. Pavla Chocholová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky z oblasti vzdělávání v Plzeňském kraji 

KAP PLK - návrh řešení .pdf

INSPIRACE A ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOL V KRAJI