NEJNOVĚJŠÍ

Publikace NÚV cílí na nejrůznější témata všeobecného a odborného vzdělávání, ale jsou to i analýzy trhu práce anebo odborné texty z oblasti ...

PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Uveřejňujeme články o vývoji školství a vzdělávání ze zahraničních zdrojů. Ale nabízíme i autorské texty odborníků NÚV.

 

ARCHIV UČEBNÍCH DOKUMENTŮ

Zde najdete starší učební dokumnety a učební osnovy, které podle kterých se učilo před zavedením RVP.

ARCHIV PUBLIKACÍ

Analýzy, publikace a studie můžete hledat chronologicky anebo podle témat. 

 

DIAGNOSTICKÉ METODY

Zde můžete objednávat diagnostické metody, které NÚV vydává i distribuuje.

PERIODIKA

Přehled periodik, které NÚV vydává či v minulosti vydával.