Zpravodaj Oborové skupiny č. 11/ zima 2015

Jedenácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v prosinci 2015 v dvojnásobné délce obvykle. Představuje významná témata, která zazněla na zasedáních oborových skupin v závěru roku 2015. Představena jsou témata: Výchova k podnikavosti v Evropě a ČR, Přechod a uplatnění absolventů škol na trhu práce, Metodika tvorby jednotek výsledků učení, Využití prvků ECVET v projektu Pospolu, metodický portál RVP.CZ, nová databáze Europass - dodatků k osvědčení a uvedení údaje o EQF na vysvědčeních a dalších dokladech podle nové vyhlášky.

Ke stažení zde.