Publikace a studie v chronologickém řazení

Nabídka obsahuje chronologicky řazené publikace, analýzy a studie připravené a vydané v Národním ústavu pro vzdělávání a jejich členění podle let.

Publikace podle roku vydání

Další publikace hledejte pomocí vyhledávače, v katalogu knihovny nebo na stránkách jednotlivých projektů.


Nejnovější publikace

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: GASTRONOMIE

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 39 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ZDRAVOTNICTVÍ

Paterová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2015. 37 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ZEMĚDĚLSTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 39 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: STAVEBNICTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 39 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: SLUŽBY

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 36 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Paterová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2015. 37 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: OBCHOD

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 38 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: DOPRAVA A SPOJE

Paterová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2015. 37 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ELEKTROTECHNIKA

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 41 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: STROJÍRENSTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 39 stran.

 

Absolventi středních škol a trh práce: EKONOMICKÁ ODVĚTVÍ

Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV 2016. 39 stran. 

 

Jak na studium a práci v zahraničí, vše o dobrovolnictví

Aktuální a ověřené informace o studiu a práci v zahraničí a o dobrovolnictví v nových publikacích, na jejichž vzniku se spolu s Národním informačním centrem pro mládež podílel i Eurodesk a Europass.

 

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015

Doležalová G. - Koucký J. - Paterová P. - Trhlíková J. - Úlovec M. - Vojtěch J. a další. Praha: NÚV, 2016. 76 stran.  ISBN: 978-80-7481-153-1 (tištěná verze), ISBN: 978-80-7481-154-8  (pdf).

 

Souhrnná závěrečná zpráva o projektu

Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) byl ukončen k 31. říjnu 2015. Při této příležitosti bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci a popřáli hodně úspěchů při navazování a rozvoji partnerských vztahů mezi odbornými školami a firmami.

 

Možnosti spolupráce školy se zaměstnavateli v oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik

Publikace vydaná v roce 2015  pro skupinu oborů 39 Speciální a interdisciplinární obory.

 

Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě

Metodický materiál vydaný v roce 2015 k zajištění praktické zkoušky podle jednotného zadání na reálném pracovišti – ve firmě, v podniku, v soukromé podnikatelské instituci.

 

POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem

Informační brožura o aktivitách projektu. Aktualizovaná verze z roku 2015.

 

Plánovací kalendář pro školy a zaměstnavatele

Publikace vydaná v roce 2015 v projektu Pospolu. Plánovací kalendář pomůže při plánování a realizaci spolupráce v jednotlivých měsících. Projekt Pospolu se téměř tři roky věnoval podpoře spolupráce škol a zaměstnavatelů v odborném vzdělávání.

 

Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni

Publikace vydaná v roce 2015 přibližuje Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. 

 

Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmyslu

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů.

 

Ověřování odborných znalostí a dovedností žáků - sbírka úloh pro truhláře

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie.

 

Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž

Tyto studijní texty byly vydány v roce 2015 pro III. ročník oboru vzdělání: 23-65-H/01 STROJNÍK.

 

Metodika nabízí příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním

Dvě publikace vydané v roce 2015 mohou sloužit  jako zdroj inspirace pro využití jednotlivých nástrojů v praxi i pro případnou spolupráci s místními neziskovými organizacemi či dalšími sociálními partnery.

 

Spolupráce škol a firem v oborech vzdělání Cukrář a Pekař

Metodický inspiromat vydaný v roce 2015 v projektu Pospolu pro skupinu oborů 29 Potravinářství a potravinářská chemie.  

 

Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Návrh metodiky odborného výcviku

Metodický inspiromat pro skupinu oborů 66 Obchod byl vydán v r. 2015 v  projektu Pospolu.

 

Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí žáků se zdravotním postižením

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů.

 

Profilová část maturitní zkoušky: praktická zkouška, maturitní práce a její obhajoba

Publikace vydaná v projektu Pospolu v r. 2015 pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie.

 

Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025

Lepič, Martin – Koucký, Jan – Ryška, Radim – Zelenka, Martin. Praha: NÚV 2015. 74 stran.

 

Inspiromat pro technické obory

Publikace vydaná v roce 2015 přináší metodickou inspiraci pro žáky a pedagogy strojírenských, elektrotechnických a hornických oborů a oborů informačních technologií.

 

Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka opatření. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 97 stran.  

 

Česko-anglický a anglicko-český odborný slovník

Slovník byl vydán v roce 2015 pro stavební, strojírenské a elektrotechnické obory.

 

Nejpoužívanější typy senzorů v průmyslové automatické výrobě

Publikace z roku 2015 pro skupinu oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba.

 

Inspiromat pro technické obory

Publikace vydaná v roce 2015 pro strojírenské, elektrotechnické, hornické obory a obory informačních technologií.

 

Řízení jakosti

Publikace pro lycea a strojírenské obory byla vydána v r. 2015 v rámci projektu Pospolu.

 

Metodické materiály pro obory vzdělání kadeřník, kosmetické služby, vlasová kosmetika

Publikace pro skupinu oborů 69 Osobní a provozní služby byla vydána v r. 2015 v projektu Pospolu.

 

Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2 vydaná v roce 2015.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy.

 

Vývojové trendy textilního a oděvního oboru - odborný inspiromat

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro skupinu oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.

 

Koncepční studie a navrhovaná opatření

Analytický dokument projektu Pospolu vydaný v r. 2015. 

 

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014

Doležalová G., Paterová P., Trhlíková J., Úlovec M., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J., Praha: NÚV, 2015. 100 stran. ISBN 978-80-7481-102-9.

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2014/2015

Tato nová metodika z roku 2015 byla zveřejněna elektronicky v rámci udržitelnosti projektu NZZ_2.

 

Instruktor 2015 - Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu

V rámci projektu Pospolu byla v prosinci 2014 vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to ve dvou kategoriích – v kategorii 1 pro firmy a školy zapojené do projektu Pospolu a v kategorii 2 pro firmy a školy mimo něj. 

 

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Publikace z roku 2015 shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

 

Profilová část maturitní zkoušky: Praktická zkouška

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní stavby.

 

Příprava žáků ke vstupu na trh práce

Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie byla vydána v projektu Pospolu v r. 2015.

 

Profilová část maturitní zkoušky: maturitní práce s obhajobou a její alternativy

Publikace projektu Pospolu z r. 2015 pro obor vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba.

 

Ověřování využití tabletů v praxi základních škol

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost. Vydal Microsoft v roce 2015.

 

Co žádá praxe aneb jak připravit žáky pro praktický profesní život

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro skupinu oborů vzdělání 43 Veterinářství a veterinární prevence (43-41-M/01 Veterinářství).

 

Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Sociální činnost

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče.

 

Čtenářská gramotnost

Metodická příručka vydaná v roce 2011 je zaměřena na praxi ve školách.

 

Minimetodika na téma skupinová práce

Leták z roku 2011 zaměřený na skupinovou práci může být cennou inspirací do vyučovacích hodin.

 

Pomůcka pro učitele – Model vzájemných řízených návštěv na školách

Metodický materiál projektu Kurikulum G byl vydán v roce 2011. Jsou v něm zúročeny zkušenosti organizátorů, účastníků i hostů ze vzájemných řízených návštěv na hostitelských gymnáziích. 

 

Minimetodika – čtenářská gramotnost

Vydal VÚP v roce 2011 na podporu činnosti učitelů v praxi.

 

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného v ŠPP

06.43.21_5.  Tato publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti školního speciálního pedagoga. 

 

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

06.43.21_17.  06.43.19_2.  Metodické zprávy projektu RAMPS-VIP III  z roku 2014 zaměřené na speciální vzdělávací potřeby - KA 2 a KA 3.

 

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 40 stran.

 

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - 2014

Šetření názorů absolventů VOŠ  tři roky po ukončení studia. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 63 stran.

 

Praktické vyučování v maturitních oborech

Publikace Pospolu z roku 2014 - pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus.

 

Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

V prosinci 2014 vyšla v NÚV informační brožura, na jejímž vzniku se podílel tým řešitelů projektu Pospolu. Její obsah vystihuje podtitul brožury „ Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami“. 

 

Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti

06.43.21_5. Publikace  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  klade důraz zejména na roli školních psychologů ve školním poradenském pracovišti, na diagnostiku a na psaní zpráv.

 

Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách (KA 5)

06.43.21_9. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  rozlišuje tři typy programů z hlediska vývojových charakteristik žáků - programy pro první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy.

 

Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče (KA 5)

06.43.21_11.  06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče.

 

Role krajských úřadů v řízení ŠPZ

06.43.21_5.   Metodická zpráva č.6 – KA 2 a KA 3, 2014.

 

Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

06.43.21_5 Metodická zpráva č.4 – KA 2 a KA 3 projektu  RAMPS-VIP III z roku 2014.

 

Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

06.43.21_5. Metodická zpráva  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

 

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb - Postupy a doporučení jejího rozvoje

06.43.21_5.  Metodická zpráva z roku 2014,se zabývá pojetím sítě poradenských služeb v České republice. 

 

Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol (KA 5)

06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

 

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb v ŠPP (KA2)

06.43.21_13.  Materiály  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

 

Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách (KA 2)

06.43.21_7.  Text, který vznikl v rámci  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014  se věnuje problematice ustavení a řízení školních poradenských služeb, které jsou zajišťovány v úplné a neúplné variantě ve školách.

 

Vytvoření komunikační struktury mezi školami a školskými poradenskými zařízeními (KA 2)

06.43.21_6.  Text, který vznikl v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014,  se věnuje legislativnímu rámci i metodické podpoře.

 

Modul DVPP pro pracovníky školských poradenských zařízení (KA 4)

06.43.21_16. Modul byl vytvořen v projektu RAMPS v roce 2014.

 

Inovovaný modul DVPP pro školní psychology a školní speciální pedagogy (KA 4)

06.43.21_15. Vydáno v projektu RAMPS v roce 2014.

 

Návrh na legislativní změny v systému školských poradenských služeb na území ČR (KA 3)

06.43.20_3. Vydání v roce 2014.  Návrhy změn v nově připravovaných legislativních dokumentech.

 

Návrh na legislativní změny v systému školních poradenských služeb na území ČR (KA 2)

06.43.20_2. Publikace vydaná v roce 2014 obsahuje podklad  pro návrh úprav ve školském zákoně.

 

Inovace koncepčních a metodických dokumentů vymezujících školní poradenské služby (KA 1)

06.43.20_1. Koncepce poskytování poradenských služeb ve školách v ČR, 2014.

 

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

Publikace projektu Pospolu z roku 2014 je určená skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.

 

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 52 stran.

 

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace byla vydána v projektu Nová závěrečbá zkouška 2 v roce 2014.

 

Třístupňový model péče ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

Výstup  KA02. Publikace z roku 2014, která byla vydaná v projektu RAMPS-VIP III.

 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2014. 56 stran.

 

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2013

Burdová J., Doležalová G., Chamoutová D., Strádal J., Šťastnová P., Tillner J., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Vongreyová J.; Praha: NÚV, 2014. 96 stran. ISBN 978-80-7481-031-2.

 

Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firmě

Publikace projektu Pospolu vydaná v r. 2014 pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví.

 

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání

Koncepční studie  projektu Koncept - dopracovaná verze, leden 2014.

 

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2013

Kuchař, Pavel – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 75 stran.