Periodika

1 2 3 4 5   Následující   ››

ZPRAVODAJ 3/2017

Letošní třetí číslo Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí přináší příspěvek Miroslava Bartoška o učebnicích matematiky pro střední odborné školy. Druhá část seriálu o Průmyslu 4.0 uveřejněného na stránkách německého BIBB blíže představuje kompetence, které budou na trhu práce stále žádanější. Upozorňujeme také na text o profesních školách (Berufsschulen) v Německu anebo na překlad Briefing Note Cedefopu o formování, využívání a osvětlování politiky odborného vzdělávání a přípravy.

 

Vzdělávání 1-2017

NÚV se stal kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v ČR. Informujeme také o novém projektu PPUČ, který podpoří učitele v tom, jak efektivně rozvíjet gramotnosti jejich žáků. Publikujeme výsledky výzkumu  Přechod absolventů škol na trh práce. Upozorňujeme na m etodické publikace k profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělání. 

 

Zpravodaj 2/2017

Číslo přináší mimo jiné první část seriálu na téma digitalizace světa práce, dále článek o profesní maturitě v Rakousku a zajímavost o tzv. známkové bance, která má zmírnit stres čínských školáků. Nabízíme také pokračování článku o vyučování matematiky ve Svobodném státě Sasko anebo text nazvaný Pět mýtů o společenském postupu v Německu.

 

Zpravodaj 1/2017

Nové číslo přináší překlad Stručné zprávy Cedefopu, která se zabývá vývojem rámců kvalifikace v Evropě. Přečíst si můžete také o vyučování matematiky v sousedním Sasku anebo text o studii OECD, která tvrdí, že při výuce matematiky je vhodné kombinovat různé strategie.

 

Zpravodaj OS

20.12. 2016 bylo zveřejněno poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016. Souvisí s každoroční podzimní vlnou plenárních jednání. Ta jsou pojata jako společný úkol, jehož hlavním cílem je „přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků“ a je pro ně předem připravena sada výběrových programových bloků. 

 

Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho přírůstky *  Švýcarský federální ústav pro OVP – SFIVET *  Finské školy neruší předmětové vyučování *  Předčasné odchody ze vzdělávání *  Memorování, nebo učení s porozuměním? Vhodná je kombinace více přístupů *  Pedagogické a profesní poradenství v Dánsku

 

Zpravodaj 11/2016

Informace o trhu práce * Anglický bakalaureát – stále je co dělat * Top 20 vysokých škol v USA, které většina studentů absolvuje bez dluhů * Profesní bakalaureát ve Francii * Lidé s nízkou kvalifikací se vzdělávají nejméně, může to změnit spolupráce a solidarita uvnitř podniků * Začleňování učňů do pracovního procesu – zkoumaná výhoda

 

Zpravodaj 10/2016

Používání výsledků učení v Evropě * Vzdělávání v běžných třídách nepřináší nadaným žákům nevýhody, ukazuje studie * Čtvrtá průmyslová revoluce a jak si s ní poradit *  Zrychlené australské učňovství * Doba změn pro slovenské odborné vzdělávání a přípravu * Umělecká řemesla – práce se dřevem

 

Zpravodaj 9/2016

Přijímací požadavky a výběr střední školy v některých evropských zemích *  Dvě třetiny žáků devátých tříd v Německu chtějí pokračovat ve studiu *  Finsko: nové rámcové kurikulum se zaměřuje na školní kulturu a  integrační přístup *  Změny v používání jazyka *  Předčasné odchody ze školy ve Francii *  Týmová práce učitelů prospívá jak žákům, tak pedagogům samotným,  ukazují studie

 

Zpravodaj 7-8/2016

Společný evropský rámec digitálních kompetencí pro občany * Jak je využíván ECVET v Evropě * Nová agenda dovedností pro Evropu: 10 opatření * Profesní rozvoj učitelů a instruktorů v OVP * Jak zvýšit zaměstnatelnost * Principy OECD pro inovace ve školství reagují na výzvy 21. století * Digitální technologie a jejich vliv na povolání * Povolání budoucnosti v IT v Německu * Profesní orientace pomáhá zamezit předčasným odchodům z odborného vzdělávání Příloha III: Zajišťování kvality certifikace v odborném vzdělávání a přípravě

 

Zpravodaj 6/2016

Evropské sektorové trendy v příštím desetiletí * Odborné vzdělávání a příprava pro dospělé v Estonsku * Šetření Defis – profesní příprava v podniku * Rámec regulovaných kvalifikací * Vzkaz Stephena Hawkinga stresovaným čínským studentům * Studnice zdrojů STEM pomáhá zlepšovat vyučování v Evropě * Postupové cesty ke studiu na VŠ ve Spojeném království * Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším dovednostem * Intenzivní kontakt s jazykem při učení němčiny je základem úspěchu

 

Zpravodaj 5/2016

Nejnovější vývoj učňovství na evropské úrovni * Vytváření národního systému odborného vzdělávání a přípravy v Austrálii * Umělecká řemesla – magické a fascinující sklo * Politika OVP zaměřená na předčasné odchody ze vzdělávání a profesní přípravy * Bez interkulturní kompetence se v dnešním světě zaměstnanci neobejdou

 

Vzdělávání 2-2016

Květnové číslo newsletteru Vzdělávání se zaměřuje na nový projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Představujeme cíle a obsah projektu P-KAP i připravované aktivity a tváře, které stojí za jeho realizací.

 

Zpravodaj 4/2016

Cedefop: Na nových cestách * Rozvoj podnikatelských kompetencí z psychologického hlediska * Dětem na prvním stupni domácí úkoly neprospívají, říkají vědci * Není zámečník jako zámečník * Švédsko 2016: Rok odborného vzdělávání a přípravy * Rakousko: zákon o národním rámci kvalifikací vstupuje v platnost *       Proč lidé věří konspiračním teoriím * Počáteční podpora pro mladé lidi v EU: Od implementace k evaluaci * Umělecká řemesla – práce s kovem

 

Zpravodaj 3/2016

Cedefop: Rámce kvalifikací v Evropě *  Přehled článků o rámcích kvalifikací ve Zpravodaji *  Výchova k podnikavosti v evropských školách *  Palmový olej a deštné pralesy *  V Německu se vzdělávají učni s imigračním původem v méně než pětině podniků *  Profesní dráhy mladých lidí pocházejících z imigrace: dvojnásobný trest? *  Dánsko zlepšuje odborné vzdělávání a přípravu

 

Zpravodaj 2/2016

Globální OVP pro globální trh práce *  Odborné vzdělávání v Nizozemsku *  Francouzský systém profesních certifikací, o kterém se mluví *  Rozvoj podnikatelského myšlení a jednání *  Schopnost mluvit několika jazyky máme v genech, říkají vědci

 

Vzdělávání 1-2016

Aktuální číslo newsletteru se zabývá mimojiné znovuzavedením státních zkoušek z psaní na klávesnici, novou klasifikací ISCED 2011 nebo tématem  Jak učit matematiku ve třídách se žáky-cizinci. Referuje také o tom, jak jsou absolventi spokojeni se svým vzděláním , o novém digifoliu věnovaném alternativní výuce dějepisu na RVP.CZ a přináší tři zajímavé články z odborného vzdělávání v zahraničí. 

 

Zpravodaj 1/2016

Priority nového předsednického tria Evropské unie ve vzdělávání a zaměstnanosti *  Inovace a odborné vzdělávání: partneři ve změně *  Nízká kvalifikace může přecházet z jedné generace na druhou *  Další odborné vzdělávání a příprava hraje klíčovou roli v celoživotním vzdělávání *  Přečetli jsme za vás článek „Ta naše maturita česká“ *  Další vzdělávání a příprava pracovníků v Austrálii bude efektivnější *  Hesensko mobilizuje méně kvalifikované pracovníky k doplnění profesního vzdělání *  Kariérní stipendium podporuje v Německu odborné síly s profesní přípravou *  Validace má zviditelnit výsledky neformálního a informálního učení v Evropě

 

Zpravodaj 12/2015

Učňovství v malých a středních podnicích – Jak posílit jejich zájem? *  Stručné zprávy Cedefopu ve Zpravodaji *  Erasmus+ se snaží přitáhnout učně *  Vyučování cizím jazykům v nižším a vyšším sekundárním vzdělávání v EU a celostátní testování žáků *  Co ještě (možná) nevíme o jazyce *  Jak se děkuje v evropských zemích *  Přijímání vyučených do zaměstnání ve východoněmeckých a        západoněmeckých podnicích

 

Vzdělávání 4-2015

O tom, co hýbe světem vzdělávání a jak se to odráží v práci Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), se můžete tentokrát dočíst i ve formě elektronického newsletteru . Dozvíte se například kde hledat pracovní verzi upravovaného RVP ZV nebo jaké výsledky přinesl školám, školním jídelnám a rodičům žáků 1. až 5. tříd program Pohyb a výživa. Informovat bychom Vás chtěli také o nové metodě výuky matematiky, která využívá aktuální mediální texty.  Klidný závěr tohoto roku a šťastný start do nového Vám přeje NÚV

 

Zpravodaj 11/2015

Učení založené na práci jako součást dalšího odborného vzdělávání a přípravy *  No tak jó, když jinak nedáte! *  Chránit investice do vzdělávání snižováním nadbytečné kvalifikace v EU *  Hodnota profesních kvalifikací podle NFER *  Výzkum literatury zabývající hodnotou profesních kvalifikací ve Spojeném království *  Nové přírůstky do Oxfordského slovníku *  Vyučování cizím jazykům v základních školách v Evropě v roce 2013

 

Zpravodaj 10/2015

Z terminologie Cedefopu 44 * Odborné vzdělávání a příprava je cestou, jak zabránit předčasným odchodům ze vzdělávacího systému * Co to je pedagogika napajedel neboli studní (Vandhul pædagogik) v Dánsku? * Nadbytečná kvalifikace mladých lidí v Evropě se stává normou * Odborné vzdělávání v Lucembursku * Vzdělávání mistrů se zaměřuje na jednání a kompetence

 

Vzdělávání 3/2015

Oslabení žáci budou mít individuální péči. Školy se naučily oslovovat dospělé. Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Soutěž a novinky Europassu. Písemné zkoušky se mohou skládat na počítači. NÚV na veletrhu práce Profesia days 2015. zprávy z pojektů NSK2, LAMS, TRAWI, UNIV 3. Pospolu: Školám by mělo víc záležet na kvalitě. Novinky ReferNetu. Jakou mají Češi úroveň EQF? Přijímací řízení na střední školy na Slovensku. Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti. Které profese jsou perspektivní v České republice?

 

Zpravodaj 9/2015

Z terminologie Cedefopu 43 *  Nizozemsko oceňuje dobrou řemeslnou práci *  Jorie Graham *  Podporovat vzdělávání dospělých *  Community-colleges v USA bez školného? *  Nové vymezení evropských priorit ve vzdělávání a profesní přípravě *  Počítače nezlepšují výsledky žáků *  Integrace profesního a vysokoškolského vzdělávání v duálních studijních oborech *  Rámec transparentnosti v Německu se stává konkrétní *  Výhody kratších názvů u vědeckých prací

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 10/ léto 2015

Desáté vydání zpravodaje Oborové skupiny, které vyšlo v září 2015, je tematicky zaměřeno na představení tří projektů, které do konce roku 2015 skončí a do kterých se zapojily i oborové skupiny. Jde o projekt Národní soustava kvalifikací 2 (NSK2), prostřednictvím jehož výsledků budou moci zaměstnavatelé zásadním způsobem ovlivňovat vzdělávací programy, projekt Pospolu zaměřený na zlepšování podmínek spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a projekt Národní závěrečná zkouška (NZZ_2), zaměřený na zkoušky, jimiž je možné hodnotit výsledky provedených změn ve významné části vzdělávacího systému.

 

Zpravodaj 7-8/2015

Z terminologie Cedefopu 42 *  Nově zařazená slova v Oxfordském slovníku – některá mohou být starší, než si myslíte *  Obohacená strava – součást řešení podvýživy *  Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti *  Rakouský AusbildungsFit pomáhá připravit se na odborné vzdělávání *  Boloňský proces: cesta od Sorbonny (1998) k Bukurešti (2012) *  40 let učňovství v systému školství ve Francii *  AFFELNET – přidělování žáků do středních škol *  Uprchlíci a přístup k OVP v Evropě: případ ochrany privilegií bílých?  Učňovství jako nástroj pro snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí v USA *  Příloha IV: Seznam řemesel jako příloha Řádu řemesel (Německo)

 

Vzdělávání 2/2015

Vážení čtenáři, po vleklých kontroverzích a za cenu různých ústupků byla schválena dlouho očekávaná novela školského zákona. Obsahuje i paragrafy týkající se podpory zdravotně znevýhodněných žáků, ovšem bez formulací, které umožňovaly různou interpretaci a vzbudily tak velkou kritiku. Naopak další sporné části z novely vypadly – nebude tedy vytvořen registr pedagogických pracovníků a ani domácí vzdělávání na druhém stupni ZŠ se nedočkalo svého uzákonění. Prezident Miloš Zeman novelu podepsal 1. dubna 2015 navzdory svým výhradám proti začleňování části handicapovaných žáků do standardních tříd. V polovině května proběhne tradiční seminář o celoživotním vzdělávání v Kroměříži, který se letos zapojuje do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání. Toto číslo čtvrtletníku proto obsahuje řadu článků o celoživotním vzdělávání a tématu je věnována i příloha, kde najdete např. reportáž o tom, jak se stát sklářem. Inspirativní čtení přeje Zoja Franklová

 
1 2 3 4 5   Následující   ››