Europass newsletter

Europass newsletter vychází od roku 2011 3x ročně, informuje o dokumentech a aktuálním dění v Europassu.

Europass newsletter 2/2013

V druhém letošním vydání newsletteru Europassu se kromě informací o novém webu dozvíte o dvou projektech Fondu dalšího vzdělávání – Stáže ve firmách a Stáže pro mladé, v rámci kterých může absolvovat stáže ve firmách, a získat tak cenné zkušenosti pro uplatnění na trhu práce. Po absolvování stáže pak obdržíte tzv. doklad o stáži, jeden z dokumentů Europassu, který si můžete vložit do evropského pasu dovedností. Zkušenosti získané během stáže lze doplnit i do životopisu. V dalším článku se dočtete o nových metodách v kariérovém poradenství, které jsou založeny na sebehodnocení. Poradce v tomto případě jen doprovází klienta při hledání vlastních silných stránek – dovedností a znalostí, které získal ve škole i mimo školu, např. na kurzech, kroužcích nebo při samostudiu. 

Europass newsletter 1/2013

Seznámíme Vás s novým formulářem životopisu, který Vám usnadní prezentování Vašich kvalit, zkušeností, dovedností na evropském trhu práce v přehledné podobě. Představíme Vám také nové uspořádání dokumentů Europassu. Nadále bude existovat životopis a nově vytvořená složka pojmenovaná evropský pas dovedností, která obsahuje zbylé dokumenty Europassu, tedy jazykový pas, doklad o mobilitě a oba dodatky, k osvědčení i k diplomu.

Europass newsletter 3/2012

Třetí číslo newsletteru představí další z dokumentů - Europass - mobilita a nový on-line slovník dovedností a kompetencí DISCO, který pomůže každému při vyplnění životopisu v cizím jazyce. Newsletter se také věnuje evropskému tématu roku 2012 - aktivnímu stárnutí. Dokumenty Europassu mohou využít všichni lidé aktivní na trhu práce, bez ohledu na věk. Velmi zajímavý je rozhovor s paní, která se rozhodla v 55 letech radikálně změnit práci a po 30letém zaměstnání jako úřednice ve státní správě odjela do Anglie, kde již 5 let pracuje jako pečovatelka a hospodyně. V rozhovoru popisuje své zkušenosti nejen se získáním práce, ale i všechna pozitiva, která jí změna a zaměstnání v Anglii přinesly. 


Europass newsletter 2/2012

Druhý letošní newsletter se věnuje středoškol­ským kvalifi­kacím, ukon­čování studia na SŠ a ab­solventům, kteří míří na trh práce. Právě pro ně je určen Europass-dodatek k osvědčení. Dočtete se o dvou letošních novinkách v dodatcích k osvědčení. První novinkou je, že bude letos poprvé absolventům škol k dispozici dodatek k osvědčení poskytnut i v elektronické verzi, kterou využijí například při elektronické komunikaci se zaměstnavateli. Druhou novinkou je uvedení úrovně Evropského rámce kvalifikací (EQF) na dodatcích k osvědčení. Dozvíte se také, kolik středních škol už dodatek k osvědčení vydává, jaké jazykové verze jsou v oblibě, ko­lik absolventů letos dodatek k osvědčení dostane a jak se liší od dodatku k diplomu. 


Europass newsletter 1/2012

Newsletter se vě­nuje především cizím jazy­kům. Seznámíme vás s Europass - jazykovým pasem a Evropským jazykovým portfoliem (EJP), pomocí kterého můžete zjistit a správně ohodnotit své současné jazykové dovednosti. Učitelé se dozvědí o vzdělávacích programech, v rámci nichž jim lektoři představí novou aplikaci EJP a příklady jejího využití ve výuce. Dočtete se také o tom, jak je evropské jazykové portfolio v současné době využíváno na českých školách, co si o něm myslí učitelé, a co všechno poskytuje on-line aplikace EJP svým uživatelům.Starší čísla newsletteru najdete na http://www.europass.cz/co-je-europass/europass-newsletter/

Další informace o europassu najdete na www.europass.cz