Národní ústav pro vzdělávání vydává tištěné i elektronické publikace a studie, v nichž jsou zveřejňovány výsledky práce jeho odborných oddělení. Kromě toho v NÚV vychází řada periodik a newsletterů, které informují nejen o činnosti ústavu, ale přinášejí také zprávy o odborném vzdělávání v zahraničí. Nabídka obsahuje i diagnostické metody určené převážně školním psychologům a speciálním pedagogům. Publikační produkce NÚV je dosažitelná na webových stránkách ústavu i v jeho knihovně. Ta kromě toho obsahuje rozsáhlý fond publikací a časopisů zaměřených na různé vzdělávací oblasti a také archiv starších (již neplatných) učebních dokumentů.


NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE

PUBLIKACE A STUDIE


PERIODIKA


DIAGNOSTICKÉ METODY

Nabízíme vám možnost objednávat diagnostické metody vydané či distribuované Oddělením diagnostických a intervenčních nástrojů NÚV.


KNIHOVNA

Katalog knihovny NÚV on-line

Archiv učebních dokumentů

  • Starší, již neplatné učební dokumenty jsou archivovány v depozitáři knihovny NÚV. Po předchozí konzultaci (tel: 274 022 618 nebo 274 022 133, e-mail: jan.klufa@nuv_cz) je možné je získat k prezenčnímu studiu. Za poplatek v běžné výši lze pořídit kopii těchto dokumentů.
  • Bibliografické informace o učebních dokumentech lze nalézt v elektronickém katalogu knihovny NÚV.
  • Dobíhající učební dokumenty, podle kterých se vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů.
  • Učební osnovy