Speciální pedagog/žka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: SPECIÁLNÍ PEDAGOG/ŽKA

Aktuálně hledáme kolegy, kteří se budou věnovat zejména:

 • problematice poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (terénní šetření; zajišťování metodické podpory učitelům, pracovníkům školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení; příprava programů DVPP zaměřených na tuto problematiku aj.),
 • mapování činnosti školního poradenského pracoviště a jeho jednotlivých členů – školních psychologů a speciálních pedagogů, školních metodiků prevence a výchovných poradců. Součástí bude také sledování role těchto pracovníků v systému podpůrných opatření.

Popis pracovní náplně:

 • zpracování analytických a koncepčních úkolů z oblasti pedagogicko-psychologického a speciálně-pedagogického poradenství a inkluzivního vzdělávání ve školách a školských poradenských zařízeních,
 • příprava a realizace výzkumných úkolů,
 • příprava podkladů, koncepčních a strategických dokumentů MŠMT,
 • publikační činnost a prezentace výstupů,
 • příprava a rozvoj koncepce programů dalšího vzdělávání,
 • vedení expertních pracovních skupin, spolupráce s krajskými úřady a profesními asociacemi,
 • samostatná a týmová práce dle charakteru úkolu,
 • možnost přímé práce s klienty v rámci činnosti pedagogicko-psychologické poradny NÚV.

Požadujeme:

 • magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika,
 • zkušenosti v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství ve školských poradenských zařízeních nebo školách,
 • orientaci ve vzdělávacím a poradenském systému ČR,
 • kultivovaný písemný projev (schopnost konceptualizace, kompetence pro vytváření metodických a koncepčních dokumentů),
 • kompetence k samostatné realizaci výzkumných a koncepčních úkolů nebo alespoň základní zkušenost s kvalitativním a kvantitativním výzkumem,
 • dovednosti potřebné pro vedení pracovních skupin,
 • jazykové schopnosti (nejlépe anglický jazyk),
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilitu,
 • prezentační schopnosti a dovednosti,
 • základní počítačovou způsobilost.

 Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • možnost zapojení do projektů organizace (rezortní projekty, projekty financované z ESF)
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • možnost profesního rozvoje
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • možnost Home Office
 • stravenky
 • zvýhodněný mobilní tarif
 • pracoviště v Praze 9 – Prosek
 • nástup dle dohody

Národní ústav pro vzdělávání, detašované pracoviště Novoborská 372, Praha 9.

V případě Vašeho zájmu můžete vyplnit např. online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zaslat jej s motivačním dopisem na kariera@nuv_cz. Do předmětu uveďte název pracovní pozice (Speciální pedagog/žka).