Pro novináře

Tisková mluvčí NÚV
Markéta Růžičková
tel.: 274 022 134
tel: 777 970 812
e-mail: press@nuv_cz


Tiskové zprávy

Aktuality - co se děje v NÚV

Projekty

Kontakty

Organizační struktura

Loga 


 

výroční zpráva NÚV 2016

výroční zpráva Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2016

 

Co motivuje žáky vybrat si technický obor?

Žáky motivuje zájem o obor, výhled na dobré uplatnění a stipendium

 

Změna RVP pro gymnázia v roce 2016

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro obory gymnázií.

 

Změna RVP pro odborné vzdělávání

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední odborné vzdělávání.

 

MŠMT vydalo upravený RVP PV

Dne 12. srpna 2016 se opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy mění RVP PV. Účinnost změny RVP PV je k 1. září 2016. Školy  poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s RVP PV nejpozději do 1. září 2017.