Pro novináře

Tisková mluvčí NÚV
Sabina Dračková, DiS.
tel.: 274 022 134
tel.: 603 781 067
e-mail: press@nuv_cz


Tiskové zprávy

Aktuality – co se děje v NÚV

Projekty

Loga 


 

Přibývá žáků přicházejících do středních škol

Střední odborná škola s maturitou je po ukončení základního vzdělávání stále útočištěm pro nejvíce žáků. Zájem o učňovské obory je nižší, technické obory ale lákají. V dlouhodobém pohledu zažívají pokles gastronomické a stavební obory.

 

Workshop projektu SENIOR 50+

Workshop tvůrců vzdělávacích programů z projektu SENIOR 50+ provázela tvůrčí atmosféra.

 

V Kroměříži začíná konference k odbornému vzdělávání

Proměny celoživotního učení v ČR a SR (1918 - 2018)

 

Zapojení odborných a oborových skupin do revize kurikulárních dokumentů

Schválený materiál „Tvorba a revize kurikulárních dokumentů pro předškolní, základní a střední vzdělávání na národní úrovni“ obsahuje i schéma, z něhož je zřejmá role odborných a oborových skupin.

 

výroční zpráva NÚV 2016

výroční zpráva Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2016