Překladatel/ka ČZJ a ČJ

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Překladatel/ka ČZJ a ČJ v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“

Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více informací o projektu - http://www.nuv.cz/projekty/apiva.

 

Popis pracovní pozice:

Zpracovává dodané podklady k překladu a převádí je z češtiny do českého znakového jazyka (ČZJ), nebo obráceně. Výstupem jeho práce jsou cílové přeložené texty v češtině / videa v českém znakovém jazyce, které jsou adekvátní zadání a textu výchozímu po stránce obsahové, jazykové a stylistické. Spolupracuje s technikem, jazykovým korektorem, editorem a dalšími odborníky v rámci týmu.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu čeština v komunikaci neslyšících (preferovaná tlumočnická nebo odborná specializace)
 • velmi dobrá znalost obou pracovních jazyků (českého a českého znakového jazyka) - u jazyka cílového se předpokládá, že překladatel je rodilým uživatelem jazyka, do kterého překládá (tj. jazyka cílového)
 • znalost struktury a fungování ČZJ
 • lingvistické znalosti (ČJ a ČZJ)
 • schopnost překladu mezi ČJ a ČZJ odborných nebo obtížných textů při zachování obsahu sdělení, komunikačního cíle mluvčího a adekvátního dopadu sdělení na adresáta
 • schopnost vytvořit koherentní a kohezní výpověď v cílovém jazyce, která nenese známky interference z výchozího jazyka
 • v případě překladu do ČZJ schopnost vytvořit souvislý a plynulý projev
 • u překladatelů do ČZJ je předpokladem zkušenost s prezentací sdělení na kameru
 • zkušenosti v oboru překladatelství a tlumočení (ČZJ / dalšího znakového jazyka) minimálně 5 let
 • zkušenosti s překladem a natáčením videí (videopřekladů) v ČZJ v oblasti lingvistiky výhodou
 • schopnost týmové práce
 • zaslání ukázek/materiálů ze dvou relevantních výstupů předchozích profesních zkušeností se stručným komentářem
 • jméno a kontakty (telefon, e-mail) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference k předchozím zkušenostem

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • stravenky
 • pracoviště v Praze
 • nástup dle dohody

V případě zájmu o nabízenou pozici Překladatel/ka ČZJ a ČJ vyplňte např. online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na e-mailovou adresu kariera@nuv_cz.

Do předmětu e-mailu uveďte název pracovní pozice (Překladatel/ka ČZJ a ČJ v projektu APIV A).