Pracovní příležitosti

Pokud máte zájem pracovat v NÚV, vyplňte online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s průvodním dopisem na  kariera@nuv_cz. Zaslané životopisy v jiném formátu než Europass nebudou akceptovány. Váš životopis bude zařazen do personální databáze a v případě obsazování Vámi hledané pozice Vás bude kontaktovat personální oddělení. Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopisu dáváte souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi Národního ústavu pro vzdělávání k účelu nabídky volných pracovních pozic. S Vašimi osobními materiály bude nakládáno v souladu s §4 a §11 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv odvolat.


 

Asistent/ka projektů NSK a MiZk

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace řešící mj. správu Národní soustavy kvalifikací (NSK) a zavádění mistrovské zkoušky (MiZk) ve vybraných oblastech řemesel a služeb, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: ASISTENT/KA PROJEKTŮ NSK A MiZk  (vhodné pro absolventy)

 

Speciální pedagog/žka, Psycholog/žka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:  SPECIÁLNÍ PEDAGOG/ŽKA, PSYCHOLOG/ŽKA v Oddělení školské poradenské zařízení.

 

Koordinátor/ka spolupráce pro oblast podpory učitelů ZŠ/MŠ

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Koordinátor/ka spolupráce v rámci projektu „Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů“ Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Více informací o projektu – www.ppuc.cz a www.gramotnostiproucitele.cz

 

Konkursní řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky NÚV

Přihlášky do konkurzního řízení je možné zasílat do 20. 1. 2018.

 

Odborný/á garant/ka

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace řešící mj. zavádění mistrovské zkoušky ve vybraných oblastech řemesel a služeb, vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic v rámci právě zahajovaného čtyřletého projektu "Mistrovská zkouška - systém":

 

PSYCHOLOG / ETOPED - odborník/odbornice pro oblast náhradní výchovné péče a primární prevence ve školství

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Psycholog/etoped – odborník/odbornice pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování. Do činností rozšiřujícího se oddělení spadají zejména výzkumné, metodické, koncepční a organizační úkoly, které se váží k aktuálnímu dění v oblasti prevence rizikového chování a náhradní výchovné péče ve školství. Více o činnosti oddělení lze dohledat na  http://www.nuv.cz/t/uov a http://www.nuv.cz/t/pprch . 

 

Odborník/Odbornice pro oblast primární prevence rizikového chování

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  Odborník/Odbornice pro oblast primární prevence rizikového chování.  Do činností rozšiřujícího se oddělení spadají zejména výzkumné, metodické, koncepční a organizační úkoly, které se váží k aktuálnímu dění v oblasti prevence rizikového chování. Více o činnosti oddělení lze dohledat na  http://www.nuv.cz/t/uov  a  http://www.nuv.cz/t/pprch . 

 

Odborný výzkumný pracovník – Psycholog/Psycholožka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: ODBORNÝ VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA

 

Speciální pedagog/žka, Psycholog/žka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu KIPR vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: SPECIÁLNÍ PEDAGOG, SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA NEBO PSYCHOLOG, PSYCHOLOŽKA

 

Personalista / Personalistka

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:  PERSONALISTA / PERSONALISTKA

 

Odborný/á garant/ka

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: 

 

Psycholog/žka - Etoped/ka

odborník/ce pro oblast náhradní výchovné péče a primární prevence rizikového chování ve školství

 

Odborný/á pracovník/ce – statistik/čka - analytik/čka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Odborný/á pracovník/ce – statistik/ka - analytik/čka

 

Expert/ka pro revizní pracoviště

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Expert/ka pro revizní pracoviště

 

Odborný/á pracovník/ce - speciální pedagog/žka (oblast diagnostiky)

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Odborný/á pracovník/ce - speciální pedagog/žka (oblast diagnostiky)

 

Speciální pedagog/žka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: SPECIÁLNÍ PEDAGOG/ŽKA

 

Psycholog/žka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Psycholog/žka